immunologia

anatomia chirurgia ogólna dla dentystów dla studentów stomatologii dwunastnica echokardiografia egzamin specjalizacyjny EMR endoskopia gastroskopia gruczolakorak histerektomia histopatologia jelito grube kolonoskopia krwawienie laparoskopia odbytnica okrężnica pes polip przełyk przepuklina rak rak żołądka specjalizacja lekarska testy pes wrzód żołądek żylaki

Limfocyt NKT (Natural Killer T-cell) atakujący...

Specjalizacja:  Immunologia kliniczna
wyświetleń: 3247 komentarze: 0
5

W tym filmie widzimy limfocyt NKT (Natural Killer T-cell) atakujący komórkę rakową. Profesor Gillian Griffiths: „Komórki układu odpornościowego chronią organizm przed patogenami. Jeśli komórki w naszym...

Limfohistiocytoza hemofagocytarna - przyczyny,...

wyświetleń: 3572 komentarze: 0
5

W filmie zawarto informacje dotyczące limfohistiocytozy hemofagocytarnej (HLH).

Pierwotne niedobory odporności - pospolity zmienny...

wyświetleń: 3491 komentarze: 0
5

Przykłady niedoborów odporności obejmują stany, w których brak jest limfocytów B, jak w przypadku agammaglobulinemii sprzężonej z chromosomem X, upośledzona jest funkcja limfocytów B, w przypadku pospolitego...

Immunologia - fizjologia interleukiny 1 (IL-1)...

wyświetleń: 4836 komentarze: 0
5

Istnieje wiele cytokin IL-1, ale najbardziej znaną jest IL-1B. IL-1B jest normalnie wytwarzana przez komórki podczas zapalenia w nieaktywnej postaci, która wymaga kaspazy 1 do jej aktywacji. IL-1B jest...

Mykofenolan mofetylu (przeszczepianie narządów...

wyświetleń: 4118 komentarze: 0
N/A

Mykofenolan mofetylu (MMF) jest lekiem używanym w toczniowym zapaleniu nerek (lek 1. rzutu) i twardzinie układowej. MMF znajduje zastosowanie także w transplantologii, stanowiąc składową trójlekowego...

Inhibitory kalcyneuryny (takrolimus i cyklosporyna)...

wyświetleń: 7226 komentarze: 0
N/A

Inhibitory kalcyneuryny zaliczane są do leków immunosupresyjnych. Używane są zazwyczaj wraz mykofenolanem mofetylu i steroidami w celu ograniczenia odrzucania przeszczepu. Innym wskazaniem do ich stosowania...

Pierwotne niedobory odporności - zespół DiGeorge'a...

wyświetleń: 3995 komentarze: 0
5

W filmie zawarto informacje na temat pierwotnych niedoborów odporności - zespołu DiGeorge'a i zespołu Joba (zespołu hiper-IgE). http://armandoh.org/resource Facebook: https://www.facebook.com/ArmandoHasudungan...

Immunologia - interleukina 6 (IL-6): fizjologia...

wyświetleń: 4781 komentarze: 0
5

Interleukina 6 jest silną cytokiną prozapalną będącą mediatorem odpowiedzi ostrej fazy. IL-6 jest wytwarzana w odpowiedzi na proces zapalny bądź zakażenie. Receptor dla IL-6 jest receptorem błonowym,...

Nadwrażliwość typu I - patofizjologia

Armando Hasudungan

Specjalizacja:  Kardiologia
wyświetleń: 6151 komentarze: 0
5

Reakcje nadwrażliwości są wygórowanymi lub nieodpowiednimi reakcjami układu odpornościowego na potencjalnie nieszkodliwe antygeny; szkodliwa jest odpowiedź, a nie antygen sam w sobie. Nadwrażliwość typu...