bilobektomia

anatomia chirurgia ogólna dla dentystów dla studentów stomatologii dwunastnica echokardiografia egzamin specjalizacyjny EMR endoskopia gastroskopia gruczolakorak histerektomia histopatologia jelito grube kolonoskopia krwawienie laparoskopia odbytnica okrężnica pes polip przełyk przepuklina rak rak żołądka specjalizacja lekarska testy pes wrzód żołądek żylaki
  • Filmy 11
  • Obrazy 0
  • Wydarzenia 0
  • Dokumenty 0
  • eBooki 0
  • eLearning 0
Liczba wyników
Sortuj wg

Złożona segmentektomia S9+10 płuca lewego

wyświetleń: 2998 komentarze: 0
5

Chirurgiczny przypadek wideo: złożona segmentektomia S9+10 płuca lewego, przedstawiająca zalety (*marka ukryta*) platformy robotycznej. Oburęczna bipolarna dyssekcja tkanki płucnej, urządzenie do diatermii...

Lobektomia robotowa górnej części lewego płuca...

wyświetleń: 3456 komentarze: 0
5

Przypadek chirurgiczny: 70-letnia pacjentka zgłosiła się z 2-centymetrowym guzem górnego płata lewego płuca z 17-milimetrowym węzłem chłonnym FDG w górnej części wnęki płuca. Nie było wiadomo, czy reprezentuje...

Bilobektomia z dojścia przez worek osierdziowy...

wyświetleń: 2857 komentarze: 0
5

W filmie pokazano operację u pacjenta z dużym guzem płata górnego płuca prawego naciekającym na płat środkowy, żyłę główną górną i nerw przeponowy. Operacja została przeprowadzona przez pojedyncze nacięcie...

Bilobektomia rękawowa metodą uniportal VATS

wyświetleń: 1953 komentarze: 0
5

W filmie pokazano resekcję rakowiaka zlokalizowanego w początkowym fragmencie oskrzela pośredniego. Zmiana składała się z komponentów wewnątrz- i zewnątrzoskrzelowego. Wykonano lobektomię rękawową dolną...

Bilobektomia dolna z użyciem robota

wyświetleń: 3889 komentarze: 0
5

W filmie pokazano bilobektomię dolną z użyciem robota.

Złożona bilobektomia z rekonstrukcją oskrzeli...

wyświetleń: 2856 komentarze: 0
5

W filmie pokazano złożoną bilobektomię po chemioradioterapii. Rekonstrukcję wykonano w celu uniknięcia pneumonektomii. W badaniu hist.-pat.: ujemny margines chirurgiczny. Okres okołooperacyjny przebiegł...

Bilobektomia dolna z użyciem robota

wyświetleń: 4318 komentarze: 0
5

Pacjentka z rakowiakiem oskrzela pośredniego. W historii nawracające zapalenie płuc.

Śródosierdziowa bilobektomia (intrapericardial...

wyświetleń: 1796 komentarze: 0
5

W filmie pokazano operację pacjenta z dużym guzem górnego płata prawego płuca naciekającego na płat środkowy, żyłę główną górną i nerw przeponowy. Wykonano nacięcie o długości 4 cm i przeprowadzono operację;...

Prawa dolna lobektomia rękawowa metodą VATS z...

wyświetleń: 2357 komentarze: 0
5

W filmie pokazano prawą dolną lobektomię rękawową metodą VATS z użyciem jednego portu. Dzięki zastosowanej technice uniknięto bilobektomii, oszczędzając tym samym płat środkowy (zespolenie oskrzela płatowego...

Bilobektomia metodą otwartą z powodu niedrobnokomórkowego...

wyświetleń: 4231 komentarze: 0
5

W filmie pokazano prawą dolną bilobektomię (right lower bilobectomy) z powodu niedrobnokomórkowego raka płuca u 48-letniego mężczyzny. Operację wykonano po chemioterapii neoadjuwantowej, którą uzyskano...

Wideotorakoskopowa bilobektomia oraz segmentektomia...

wyświetleń: 9674 komentarze: 0
5

Dużej wielkości rak płuca (gruczolakorak) umiejscowiony w płatcie górnym i środkowym oraz w 6 segmencie płuca prawego został zakwalifikowany do leczenia operacyjnego. Pacjenta poddano indukcyjnej chemioterapii...

Liczba wyników
Sortuj wg