Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa (PTChK)

Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa (PTChK)

Adres
Katedra i Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Balzera 15
34-501 Zakopane
Polska
Data powstania
2012-11-12
Strona www
Wyświetleń
4485
Opis
Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Towarzystwo prowadzi działalność naukową, dydaktyczną i społeczną w dziedzinie medycyny, obejmującą rozpoznanie, profilaktykę i leczenie wszystkich schorzeń i deformacji kręgosłupa, ze szczególnym uwzględnieniem metod chirurgicznych. Celem Towarzystwa jest: 1. Dążenie do zrzeszenia lekarzy i wszystkich zainteresowanych zagadnieniami leczenia schorzeń i deformacji kręgosłupa. 2. Upowszechnianie wśród członków najnowszych zdobyczy nauki, podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych, zachęcanie do pracy naukowej. 3. Tworzenie i wdrażanie standardów postępowania w schorzeniach, urazach i deformacjach kręgosłupa. 4. Rozwijanie i inicjowanie wymiany doświadczeń klinicznych i badań naukowych na temat profilaktyki i leczenia wszystkich schorzeń i deformacji kręgosłupa. 5. Rozwijanie badań podstawowych i klinicznych w zakresie schorzeń kręgosłupa oraz związanych z tym problemów. 6. Koordynowanie wysiłku w celu dalszego rozwoju badań w zakresie schorzeń i deformacji kręgosłupa w celu poprawy stanu zdrowia i sprawności fizycznej obecnych i przyszłych pokoleń. 7. Organizowanie kształcenia podyplomowego oraz pomocy Akademiom Medycznym w tworzeniu programów kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego. 8. Współpraca z władzami w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych w reprezentowanej specjalności. 9. Inspirowanie ruchu wydawniczego z zakresu chirurgii kręgosłupa, propagowanie wiedzy o schorzeniach kręgosłupa wśród innych specjalności i współpraca w rozwiązywaniu zagadnień interdyscyplinarnych. 10. Organizowanie współpracy naukowej i specjalistycznej z towarzystwami zagranicznymi oraz reprezentowanie polskich chirurgów kręgosłupa za granicą

Publikowane materiały