Panel dyskusyjny dotyczący raportu "Global Preparedness Monitoring Board"

Oceń:
N/A
dodano:
2 lata temu
wyświetleń:
1029
specjalizacja:
Zdrowie Publiczne

Opis materiału

Podczas tej sesji współprzewodniczący GPMB opublikują raport Rady Global Preparedness Monitoring Board, przedstawiający jej kluczowe wnioski i wezwania do działania. W swoim raporcie z 2019 r. „A World at Risk” GPMB ostrzegło przed bardzo realnym zagrożeniem szybko rozprzestrzeniającej się pandemii z powodu śmiertelnego patogenu układu oddechowego. Podkreślono nieadekwatność systemów finansowania wymaganych do wykrywania sytuacji kryzysowych dotyczących zdrowia i reagowania na nie oraz potrzebę zdecydowanego przywództwa politycznego na szczeblu krajowym i globalnym, aby przygotować się na to zagrożenie. Raport GPMB z 2020 r. „A World in Disorder” zbadał zbiorową reakcję na pandemię COVID-19, podkreślając odpowiedzialne przywództwo i obywatelstwo, a także adekwatność systemów i zasobów jako kluczowych czynników sukcesu. Kładł on szczególny nacisk na czynnik, który łączy te cztery elementy w skuteczną całość: zasady i wartości rządzenia, które zapewniają właściwe wybory, decyzje i działania podejmowane we właściwym czasie. Wskazał, że nikt nie jest bezpieczny, dopóki wszyscy nie będą bezpieczni i wezwał do ponownego zaangażowania na rzecz multilateralizmu i WHO. W tym roku GPMB przeanalizuje wielosektorowy, wielostronny i wielostronny ekosystem pod kątem gotowości i reagowania na zagrożenia zdrowotne, a opierając się na zaleceniach niedawnych organów przeglądowych, wzywa do podjęcia pilnych działań w celu zapewnienia bardziej spójnej, sprawiedliwej i skutecznej reakcji na przyszłe zagrożenia zdrowotne.

tagi: WHS światowy szczyt zdrowia COVID-19 Global Preparedness Monitoring Board


Maciej Dobosz
Edytor

Maciej Dobosz

lek.

Inne filmy tego użytkownika

Podobne

pokaż więcej