Kardionefrodiabetologia

Kardionefrodiabetologia

Adres
pl. Wilsona
01-626 Warszawa
Polska
Data powstania
2008-01-01
Strona www
Wyświetleń
121
Opis
"Kardionefrodiabetologia, spojrzenie kardiologa, diabetologa, nefrologa, hipertensjologa"
to unikatowe podejście do zagadnień nefrodiabetologicznych, szerokie, interdyscyplinarne spojrzenie na kluczowe dyscypliny medycyny. To także grono wybitnych wykładowców i doskonała formuła konferencji, podział na równoważne merytorycznie sesje wykładową oraz warsztatową - sprzyja dyskusjom i pozwala na wymianę doświadczeń z codziennej praktyki.

Publikowane materiały