Marek Szczepkowski

Marek Szczepkowski

Wykształcenie
lek.
Grupa zawodowa
lekarz
Obszar zainteresowań
Chirurgia ogólna
Wyświetleń
6004
Biografia
Specjalista chirurg, ordynator Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Szpitala Bielańskiego w Warszawie, który jest jednym z 22 ośrodków referencyjnych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób jelita grubego.

Na Jego dorobek naukowy składa się ponad 220 opracowań naukowych, spośród których są prace oryginalne, poglądowe, rozdziały w podręcznikach i skryptach, prace kazuistyczne i inne. Publikacje te dotyczą między innymi problematyki z zakresu chirurgii ogólnej, w tym również technik laparoskopowych, chirurgii kolorektalnej, jakości życia pacjentów po operacjach z powodu chorób jelita grubego, a zwłaszcza pacjentów z brzusznym odbytem czy oceny ultrasonograficznej patologii odbytnicy i kanału odbytu.

Prof. dr hab.n.med. Marek Szczepkowski jest członkiem 16 prestiżowych towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych, między innymi Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Klubu Koloproktologii, Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgów Kolorektalnych czy Europejskiego Towarzystwa Koloproktologicznego.
Od 2010 roku jest On przedstawicielem Polski w EuropeanSociety of Coloproctology.

Profesor Marek Szczepkowski we wrześniu 2012 roku został Prezesem Polskiego Klubu Koloproktologii.

Publikowane materiały