Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń UM w Poznaniu

Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń UM w Poznaniu

Adres
ul. Długa 1/ 2
61- 848 Poznań
Polska
Data powstania
2014-11-29
Strona www
Wyświetleń
14621
Opis
Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego posiada 3 nowocześnie wyposażone sale operacyjne, w tym salę wyposażoną w sprzęt do przeprowadzania zabiegów chirurgii endowaskularnej, tzw. salę hybrydową, pracownię badań endoskopowych, pracownię badań USG Doppler. W ramach Kliniki funkcjonuje Poradnia Chirurgii Naczyń przez 5 dni w tygodniu. W Klinice przeprowadzane są wszystkie zabiegi z zakresu chirurgii naczyń: operacyjne i wewnątrznaczyniowe leczenie tętniaków aorty brzusznej, operacyjne i wewnątrznaczyniowe leczenie przewlekłego i ostrego niedokrwienia kończyn, operacyjne leczenie schorzeń układu żylnego, zabiegi wideoskopowej sympatektomii lędźwiowej i piersiowej, wytwarzanie dostępu naczyniowego do hemodializ. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt diagnostyczny i leczniczy oraz wykwalifikowana kadra lekarska gwarantuje świadczenie usług na najwyższym i stale podnoszonym poziomie. Pracujący w Klinice lekarze są członkami wielu krajowych i światowych towarzystw naukowych. W ramach Kliniki prowadzone są: wykłady i ćwiczenia z chirurgii ogólnej i naczyń ze studentami UM w Poznaniu wykłady i ćwiczenia z chirurgii naczyń ze studentami anglojęzycznymi Wydziału Lekarskiego UM w Poznaniu. Działalność w ramach kształcenia podyplomowego: prowadzenie specjalizacji w dziedzinie Chirurgii Ogólnej prowadzenie specjalizacji w dziedzinie Chirurgii Naczyń i Angiologii prowadzenie staży kierunkowych przewidzianych dla następujących specjalizacji: chirurgia ogólna, ortopedia , chirurgia onkologiczna, chirurgia dziecięca, urologia Konsultanci Wojewódzcy Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Oszkinis - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Chirurgii Naczyniowej Prof. dr hab n. med. Wacław Majewski - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Angiologii Kierunki zainteresowań naukowych: Patofizjologia miażdżycy Zaburzenia hemostazy w chorobach naczyń Patofizjologia i leczenie tętniaków aorty brzusznej Nowoczesne metody w leczeniu chorób naczyń (chirurgia wewnątrznaczyniowa) Fizjologia i patofizjologia mikrokrążenia Postępy w diagnostyce chorób naczyń.

Publikowane materiały