Polskie Towarzystwo Chorób Płuc Biuro Zarządu Głównego Warszawa

Polskie Towarzystwo Chorób Płuc Biuro Zarządu Głównego Warszawa

Adres
ul. Wronia 45 lok. 132
00-870 Warszawa
Polska
Data powstania
2020-09-02
Strona www
Wyświetleń
70
Opis
Polskie Towarzystwo Chorob Płuc powstało w 1934 roku i do 1951 roku występowało jako Polskie Towarzystwo Badań Naukowych nad Gruźlicą, a w latach 1951-1959 jako Polskie Towarzystwo Ftyzjatryczne, które jako ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca lekarzy ftyzjatrów miało za zadanie opracowywanie zagadnień naukowych związanych z gruźlicą, zachęcanie i wdrażanie lekarzy do pracy naukowej, działalność popularyzacyjną i wydawniczą. W 1934 roku utworzono oddziały w Łodzi i Wilnie, a w 1935 roku we Lwowie. W latach międzywojennych Towarzystwo brało czynny udział w pracach nad przygotowaniem projektu Polskiego Instytutu Badań nad Gruźlicą oraz Ustawy Przeciwgruźliczej. Po przerwie spowodowanej wojną działalność wznowiono w 1946 roku - nastąpiło rozszerzenie zadań statutowych i zmiana nazwy, powstały nowe oddziały terenowe, wzrosła liczba członków. Do Towarzystwa należą lekarze różnych specjalności, głównie specjaliści chorób płuc, ale również osoby posiadające wyższe wykształcenie związane z ochroną zdrowia w zakresie chorób płuc i gruźlicy. W 2006 roku Towarzystwo zmieniło nazwę na Polskie Towarzystwo Chorób Płuc. Przy Zarządzie Głównym PTFP istniało 8 sekcji: Ftyzjatryczna (od 1957), Pneumonologiczna (od 1958), Mikrobiologiczna (od 1960), Historyczna (od 1962), Fizjopatologii Oddychania (od 1967), Chirurgii Płuc (od 1969), Aerozoli w Medycynie (od 1970), Społeczna (od 1973). Obecnie sekcji jest 14: Antynikotynowa, Diagnostyki Klinicznej, Farmakoekonomiki, Fizjopatologii Oddychania, Gruźlicy, Intensywnej Terapii i Rehabilitacji, Onkologii, Pediatryczna, Pneumonologii Interwencyjnej, Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu, Chorób Obturacyjnych, Epidemiologiczna, Środmiąższowych Płuc oraz Transplantacji Płuc.Sekcje są powołane do prowadzenia szkoleń i rozwiązywania problemów z zakresu tematyki ich dzialalności.

Publikowane materiały