The Polish Society For Organ Donation (Polskie Towarzystwo na Rzecz Donacji Narządów)

The Polish Society For Organ Donation (Polskie Towarzystwo na Rzecz Donacji Narządów)

Adres
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa
Polska
Data powstania
2016-06-04
Strona www
Wyświetleń
3067
Opis
The Polish Society For Organ Donation (Polskie Towarzystwo na Rzecz Donacji Narządów) jest stowarzyszeniem powołanym do życia podczas International Organ Donation Conference 4 czerwca 2016 roku w Rynie z inicjatywy Prof. Artura Kwiatkowskiego oraz Dr. Rafała Kieszka, chirurgów transplantologów z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Instytutu Transplantologii WUM.Celem PSOD jest połączenie i integrowanie środowiska związanego z donacją narządów. W zamierzeniu Towarzystwo ma zrzeszać w szczególności lekarzy transplantologów, chirurgów, anestezjologów, nefrologów, neurochirurgów, koordynatorów transplantacyjnych, psychologów klinicznych, ale też wszystkich innych, w celu podejmowania wspólnych, wielokierunkowych i możliwie najefektywniejszych działań na rzecz rozwoju idei dawstwa narządów.Poprzez szerzenie i upowszechnianie wiedzy na temat donacji i transplantacji narządów, podnoszenie bezpieczeństwa procedur związanych z ich pobraniem, a także wspieranie badań naukowych oraz wyznaczanie norm i standardów medycznych, Towarzystwo ma przyczynić się do zwiększenia całkowitej liczby wykonywanych w Polsce przeszczepień.Wśród założycieli oraz Zarządu Towarzystwa znajdują się osoby o dużym autorytecie i niepodważalnych kompetencjach. Są to m.in. Prezesi Towarzystw Naukowych, konsultanci krajowi, Dyrektor Instytutu Transplantologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Dyrektor ds. medycznych Poltransplantu oraz przedstawiciele duchowieństwa i środowiska psychologów klinicznych. Mamy nadzieję, że wspólny wysiłek zaowocuje zwiększeniem świadomości i społecznej akceptacji dla donacji narządów, a tym samym pozwoli na uratowanie zdrowia i życia jak największej licznie osób oczekujących na przeszczepienie.

Publikowane materiały