Seal of Excellence


MEDtube otrzymał certyfikat "Seal of Excellence" przyznawany dla najbardziej innowacyjnych firm sektora healthcare w Europie przez Komisję Europejską (program Horizon 2020, więcej informacji - tutaj). Nazwa projektu: "Ekosystem dla profesjonalistów medycyny do wymiany wiedzy i najlepszych praktyk." Celem działania było zbudowanie studium wykonalności przedsięwzięcia do telekonsultacji profesjonalistów o międzynarodowym zasięgu.

Beneficjent: MEDtube Sp. z o.o.
Okres realizacji: 01.10.2017 - 28.02.2018

Umowa nr POIR.02.04.01-14-0003/17-00