Polskie Towarzystwo Urologiczne - Sekcja Endourologii i ESWL

Polskie Towarzystwo Urologiczne - Sekcja Endourologii i ESWL

Adres
Świętokrzyskie Centrum Onkologii. Dział urologii.
Artwińskiego 3
25-734 Kielce
Polska
Data powstania
1990-11-17
Strona www
Wyświetleń
22330
Opis
Szanowni Państwo!
Szanowne Koleżanki i Koledzy!


W imieniu Sekcji Endourologii i ESWL Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Sekcji
Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz Sekcji Endoskopii Polskiego
Towarzystwa Ginekologicznego serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w
Pierwszym Interdyscyplinarnym Sympozjum Endochirurgiii, który odbędzie się w dniach
7-8 października 2011 roku w Poznaniu (10 pkt edukacyjnych CME -CPD / EBU).


W programie naukowym tej unikatowej konferencji przewidziano sesje
problemowe połączone z debatami okrągłego stołu, debatami pro – contra oraz sesje
wideo odnoszące się do trzech dyscyplin klinicznych (urologia, chirurgia, ginekologia).
Szczególny nacisk zostanie położymy na problematykę związaną z zastosowaniem
znikomoinwazyjnych metod leczenia oraz nowoczesnych technik chirurgicznych.


W gronie wykładowców znajdują się wybitni przedstawiciele endochirurgów –
zarówno polskich, jak i z zagranicy. Swój udział w Sympozjum potwierdzili m.in. Prof.
Jens Rassweiler - Przewodniczący Sekcji Uro-Technologii Europejskiego Towarzystwa
Urologicznego, Prof. Jens-Uwe Stolzenburg, Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia
Edukacji Laparoskopii, Prof. Axel S. Merseburger - Redaktor Naczelny World Journal of
Urology, Prof. Thomas RW Herrmann - Dyrektor Sekcji Laparoskopii Centrum Kształcenia
Medycznego Uniwersytetu w Hannowerze, Prof. Anton Langebrekke - Kierownik Działu
Endoskopii Uniwersytetu w Oslo oraz Prof. Dirk Schoot - Kierownik Działu Endoskopii
Uniwersytetu Medycznego w Amsterdamie


Wierzymy, że dzięki temu przedsięwzięciu istnieje szansa na powstanie nowego,
szerokiego forum wymiany doświadczeń, a Sympozjum wejdzie na stałe do kalendarza
imprez naszych towarzystw.


Wszelkie informacje, w tym szczegółowy program konferencji są dostępne na
stronie internetowej : www.endochirurgia.pl. Jeszcz raz, gorąco zachęcamy do zgłaszania
uczestnictwa i czynnego udziału w Sympozjum.


Do zobaczenia w Poznaniu!

Z wyrazami głębokiego szacunku i koleżeńskim pozdrowieniem,

Prof. Wiesław Tarnowski, Prezes Sekcji Wideochirurgii TChP

Prof. Tadeusz Wróblewski,
Przewodniczący Int Comm European Association for Endoscopic Surgery

Prof. Jacek Szamatowicz, Przewodniczący Sekcji Endoskopii PTG

Prof. Piotr Chłosta, Przewodniczący Sekcji Endourologii/ESWL PTU

Publikowane materiały