Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres
Pomorska 251
Bud. B1 12p
92-213 Łódź
Polska
Data powstania
2018-02-15
Strona www
Wyświetleń
1878
Opis
16 lutego 2018 r. odbyło się oficjalne otwarcie Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. To tutaj, w symulowanych warunkach klinicznych, przy użyciu specjalistycznych fantomów i symulatorów, przyszli lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni będą zdobywać praktyczne umiejętności i uczyć się pracy zespołowej. Centrum Symulacji Medycznych mieści się na 12 i 13 piętrze budynku A-1 Centrum Kliniczno-Dydaktycznego UM w Łodzi. Łączna powierzchnia użytkowa inwestycji to ok. 4500 m2, a jej całkowity koszt przekroczył 56 mln zł. Podczas otwarcia, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prof. Radzisław Kordek, pogratulował wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu i przypomniał, że UM w Łodzi jest największym beneficjentem środków przyznanych uczelniom medycznym na budowę i wyposażenie centrów symulacji. W ramach CSM powstał doskonale wyposażony szpitalny oddział ratunkowy, oddział intensywnej opieki medycznej, sale operacyjne, sale porodowe i położnicze oraz pracownie nauki umiejętności technicznych dla studentów – ze szczególnym uwzględnieniem przyszłych lekarzy, pielęgniarek oraz ratowników medycznych. Główną ideą prowadzenia zajęć w CSM jest wspólny trening zespołów medycznych na wielu poziomach i specjalizacjach świadczenia opieki medycznej, począwszy od pomocy pielęgniarskiej, aż po specjalistyczne procedury wykonywane np. podczas operacji. Nowo powstałe Centrum ma za zadanie scentralizować nowoczesne techniki edukacji medycznej wykorzystywane w kształceniu studentów i dokształcaniu absolwentów uczelni. W CSM będą prowadzone zajęcia dydaktyczne oraz organizowane egzaminy kliniczne OSCE (standaryzowana ocena umiejętności w warunkach symulowanych). CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH to - 20 symulatorów wysokiej wierności, w tym symulatory kobiety rodzącej, noworodka, dorosłych i dzieci w różnym wieku oraz fizjologiczny symulator anestezjologiczny pozwalający na ćwiczenie znieczulenia pacjenta. - 130 fantomów do ćwiczenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej, pielęgnacji, badania ginekologicznego - 230 trenażerów do ćwiczenia umiejętności technicznych – udrażniania dróg oddechowych, wykonywania badań i wkłuć. - rzeczywistych rozmiarów symulator przedziału medycznego karetki ze strefą działań przedszpitalnych oraz modelem mieszkania. - strefa przedszpitalna do prowadzenia zajęć z medycyny pola walki i ratownictwa taktycznego m.in. na zajęciach dla Wydziału Wojskowo-Lekarskiego. - 11 sal wysokiej wierności z zaawansowanymi symulatorami, m. in.: sale szpitalnego oddziału ratunkowego, oddziału intensywnej terapii, dwa bloki operacyjne oraz sale porodowe. - sprzęt dydaktyczny i medyczny o łącznej wartości ponad 21 mln zł. - sale do prowadzenia egzaminów OSCE – egzaminy wysokiej obiektywności w standardach europejskich - możliwość nagrywania i omawiania podejmowanych przez studentów działań. - większe bezpieczeństwo dla pacjentów – zaawansowane procedury i interdyscyplinarna praca zespołowa ćwiczone jeszcze w trakcie studiów, bez ryzyka dla pacjentów. Projekt „Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” (POWR.05.03.00-00-0012/15) został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Publikowane materiały