CSK MSWiA

CSK MSWiA

Adres
ul. Wołoska 137
02 - 507 Warszawa
Polska
Data powstania
1951-10-08
Strona www
Wyświetleń
1306
Opis
Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie rozpoczął działalność 8 października 1951 roku. Obecnie jest czołowym szpitalem nie tylko w Warszawie, ale również w kraju. Potwierdzeniem powyższego jest ciągle wzrastająca liczba pacjentów chcących się tu leczyć. W ciągu 50 lat swej działalności Centralny Szpital Kliniczny przyjął ponad 5 mln pacjentów.

Szpital został wybrany przez Ministerstwo Zdrowia jako ośrodek zapewniający opiekę medyczną członkom rządu, parlamentu i dyplomatom.

W 2010 roku udzieliliśmy ponad 513 000 specjalistycznych porad ambulatoryjnych, ponad 348 000 porad w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz hospitalizowaliśmy ponad 56 000 pacjentów. Koło historii obróciło się o 360 stopni. Obecnie, tak jak przed 60 laty, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA jest nowoczesnym ośrodkiem diagnostyczno-leczniczym przyjaznym pacjentom i ich rodzinom.

Publikowane materiały