Projekt BASTION

Projekt BASTION

Adres
ul. Żwirki i Wigury 81
02-091 Warszawa
Polska
Data powstania
2012-09-06
Strona www
Wyświetleń
2097
Opis
BASTION (From Basic to Translational Research in Oncology) jest wielodyscyplinarnym projektem w obszarze wsparcia potencjału naukowego, dofinansowanym przez Komisję Europejską w ramach konkursu 7. PR ‒ REGPOT 2012 ‒ 2013. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie potencjału badawczego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w dziedzinie onkologii doświadczalnej, a zadaniem ‒ skrócenie drogi między odkryciem naukowym a wykorzystaniem go w praktyce klinicznej. Badania naukowe koncentrują się w szczególności na personalizowanej onkologii oraz opracowywaniu diagnostycznych i terapeutycznych metod dostosowanych do indywidualnych potrzeb chorych. Projekt obejmuje współdziałanie dziesięciu grup badawczych WUM, reprezentowanych przez ponad stu pracowników naukowych, prowadzących badania w dziedzinie onkologii we współpracy z klinikami oraz innymi instytutami naukowymi w obrębie Kampusu Ochota. W ramach projektu przewidziane jest pozyskanie wiedzy, transfer technologii i zacieśnienie ‒ bądź nawiązanie ‒ współpracy naukowej z jedenastoma ośrodkami naukowymi i dwoma przedsiębiorstwami zajmującymi się komercjalizacją badań naukowych. Ośrodki i przedsiębiorstwa, działające w ośmiu krajach Unii Europejskiej, zadeklarowały swój udział w pracach badawczych jako organizacje partnerskie. Zadania przewidziane w projekcie nie tylko wzmocnią potencjał naukowy WUM, ale również usprawnią zarządzanie przedsięwzięciami badawczymi. Projekt BASTION ma na celu rozwój potencjału innowacyjnego oraz wsparcie współpracy z czołowymi ośrodkami naukowymi z Unii Europejskiej, a także integrację z Europejską Przestrzenią Badawczą oraz polepszenie jakości prowadzonych badań naukowych.

Publikowane materiały