Immediate Life Support (ILS)- NATYCHMIASTOWA POMOC W STANACH ZAGROŻENIA ŻYCIA

Organizator: Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
Miejsce: siedziba OIL w Warszawie, Warszawa, Polska
www: idź
Punkty edukacyjne: 8
Termin: od: 2023-12-04 do: 2023-12-04
Koszt: 560 - 560 ZŁ
Wyświetleń: 252

Immediate Life Support (ILS)- NATYCHMIASTOWA POMOC W STANACH ZAGROŻENIA ŻYCIA !

Cele kursu :
Ustandaryzowanie istniejących procedur wewnątrzszpitalnego postępowania w przypadku zatrzymania krążenia. · Szkolenie personelu medycznego zakresie podstawowych czynności resuscytacyjnych, przyrządowego udrażniania dróg oddechowych oraz bezpiecznego przeprowadzenia defibrylacji /zarówno manualnej jak i przy wykorzystaniu AED/ · Szkolenie personelu medycznego w celu umożliwienia prawidłowego postępowania z pacjentem w stanie zatrzymania krążenia, aż do momentu przybycia zespołu resuscytacyjnego · Szkolenie członków zespołu resuscytacyjnego

Adresaci kursu:
Kurs jest kierowany do personelu medycznego/pielęgniarki/stomatolodzy, ratownicy medyczni oraz gabinetów stomatologicznych, lekarskich, którego zakres umiejętności obejmuje zaawansowane zabiegi ratujące życie jednak nie wymaga tak intensywnych i zaawansowanych szkoleń jak np. kurs ALS.

Program/Przygotowanie przed kursem:
Każdy uczestnik otrzymuje podręcznik do kursu /co najmniej dwa tygodnie przed kursem/ z zaleceniem zapoznania się z jego treścią. · Kurs prowadzony jest w formie jednodniowej. Zajęcia prowadzą instruktorzy ERC-ALS oraz kandydaci na instruktora ERC-ALS. Umiejętności praktyczne przekazywane są podczas ćwiczeń przy wykorzystaniu techniki „czterech kroków”. Są one prowadzone w grupach do sześciu osób, gdzie na grupę przypada jeden do dwóch instruktorów. Kurs obejmuje wykłady, stacje ćwiczeniowe oraz scenariusze symulowane na manekinach przystosowanych do wykonywania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (dostęp dożylny, wentylacja przyrządowa, intubacja, możliwość generowania zaburzeń rytmu serca, wykonanie defibrylacji).

Scenariusze dostosowane do konkretnej medycznej grupy zawodowej.

Ocena:
Odbywa się ona na podstawie formularzy wypełnionych podczas oceny ciągłej na kursie. Pozytywna ocena z kursu wiąże się z otrzymaniem certyfikatu ILS Europejskiej Rady Resuscytacji. Okres ważności - zgodnie z certyfikatem.

tagi: Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie NATYCHMIASTOWA POMOC W STANACH ZAGROŻENIA ŻYCIA OIL Warszawa szkolenie ILS szkolenie OIL Warszawa OIL szkolenie dla lekarzy i dentystów

Wydarzenie archiwalne

Najpopularniejsze wydarzenia

Najbliższe wydarzenia