Konferencja „Płuca, serce i stawy”

Organizator: Grupa WhyNot TRAVEL
Miejsce: Aula w Pałacu Branickich, wydarzenie hybrydowe, Białystok, Polska
www: idź
Termin: od: 2023-01-25 do: 2023-01-27
Koszt: 200 - 800 ZŁ
Program: zobacz
Wyświetleń: 45

Szanowni Państwo,

w imieniu własnym oraz Komitetu Organizacyjnego zapraszamy serdecznie do udziału w Konferencji „Płuca, serce i stawy”, która odbędzie się w Białymstoku w dniach 25-27 stycznia 2023. Konferencja ta jest dedykowana szeroko pojętym nowoczesnym metodom leczenia układowych i zapalnych chorób reumatycznych. Szczególną uwagę chcemy poświęcić powikłaniom płucnym stanowiącym jedną z głównych przyczyn śmiertelności w przebiegu układowych chorób tkanki łącznej.

Wczesna diagnostyka powikłań płucnych, właściwa diagnostyka różnicowa i ocena ryzyka progresji choroby oraz leczenie uwzględniające możliwie wszystkie aspekty choroby układowej mają kluczowe znaczenie dla poprawy rokowania i jakości życia naszych chorych. Pojawienie się nowych możliwości terapeutycznych w tym zakresie oraz wdrożenie pierwszego programu lekowego dedykowanego leczeniu śródmiąższowej choroby płuc w przebiegu twardziny układowej dają szansę na skuteczne leczenie powikłań płucnych ale też stawiają przed nami nowe wyzwania medyczne i organizacyjne. Optymalizacja strategii wczesnego rozpoznania powikłań płucnych, wnikliwa diagnostyka różnicowa różnych form zajęcia płuc /lub chorób współistniejących, ocena ryzyka progresji choroby, wybór optymalnego leczenia, współpraca interdyscyplinarna czy wreszcie praktyczne aspekty realizacji programu lekowego dedykowanego śródmiąższowej chorobie płuc w przebiegu twardziny układowej: to kwestie, z którymi musimy się zmierzyć.

Organizowana przez nas Konferencja ma stać się płaszczyzną do tego rodzaju dyskusji. Oprócz powikłań płucnych planujemy również poruszenie innych, istotnych problemów związanych z leczeniem chorób reumatycznych, takich jak m.in. bezpieczeństwo czy indywidualizacja leczenia.

Program naukowy Konferencji obejmował będzie, obok wykładów plenarnych, dyskusje „okrągłego stołu” oraz interaktywne warsztaty. Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny, z udziałem światowej sławy ekspertów zagranicznych oraz wybitnych przedstawicieli polskiej reumatologii, pulmonologii oraz kardiologii.

Tych z Państwa, którzy nie będą mogli przyjechać do Białegostoku w końcu stycznia zapraszamy do udziału online.

Prof. dr hab. med. Otylia Kowal-Bielecka
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji

tagi: Płuca serce i stawy konferencja naukowa Płuca serce i stawy leczenie chorób reumatycznych Grupa WhyNot TRAVEL reumatologia 2023 serce płuca stawy 2023 białystok

Najpopularniejsze wydarzenia

Najbliższe wydarzenia