Europejska Konferencja Naukowo-szkoleniowa "Trzy lata pandemii SARS-CoV- 2 (...)"

Organizator: Zakład Podstaw Pielęgniarstwa WUM, Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych WUM
Miejsce: Centrum Dydaktyczne Warszawski Uniwersytet Medyczny (Aula), wydarzenie hybrydowe, Warszawa, Polska
www: idź
Termin: od: 2022-12-01 do: 2022-12-02
Koszt: Udział bezpłatny
Program: zobacz
Wyświetleń: 151

Zakład Podstaw Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
oraz
Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
zapraszają na ŚRODKOWO-WSCHODNIĄ KONFERENCJĘ EUROPEJSKĄ „Trzy lata pandemii SARS-CoV- 2 w kontekście zdrowia, bezpieczeństwa pacjenta i personelu, ekonomii oraz edukacji”

Warszawa, 1- 2 grudnia 2022 roku

Patronat honorowy:
JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong

Miejsce konferencji:
Aula A im. Prof. J. Piekarczyka, Centrum Dydaktyczne Warszawski Uniwersytet Medyczny
Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej

Proponowana tematyka konferencji:

1. Modelowe rozwiązania systemowe i lokalne w dobie pandemii COVID-19. Przykłady dobrych praktyk w ochronie zdrowia.
Pacjent w systemie. Opieka przed w trakcie i poszpitalna nad pacjentem po przechorowaniu COVID-19 .
Nowe rozwiązania w kompleksowej opiece nad pacjentem z wielonarządową niewydolnością w przebiegu COVID-19.
2. Zarządzanie kryzysowe w ochronie zdrowia w okresie pandemii COVID-19.
3. Skutki pandemii COVID-19 w aspekcie zdrowia psychicznego.
4. Europejska Agencja Leków w obliczu pandemii Covid-19.
5. Szczepionki przeciw wirusowi SARS-CoV-2 .
6. Zakres pomocy i wsparcia chorym i rodzinom w dobie pandemii COVID -19.
7. WARIA
8. Sesja studencka.

Podczas konferencji przewidziane są wystąpienia ustne oraz sesja e-posterów.
Udział w konferencji jest BEZPŁATNY

Ważne terminy:
Zgłoszenia udziału czynnego - do 8 października 2022 r.
Zgłoszenia udziału biernego - do 31 listopada 2022 r.

tagi: Konferencja „Trzy lata pandemii SARS-CoV- 2 w kon bezpieczeństwa pacjenta i personelu ekonomii oraz edukacji” sars-cov-2 covid pandemia szczepienia Zakład Podstaw Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdro WUM Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa Nauk Społecznych i Medycznych

Najpopularniejsze wydarzenia

Najbliższe wydarzenia