Europejska Konferencja Naukowo-szkoleniowa "Trzy lata pandemii SARS-CoV- 2 (...)"

Organizator: Zakład Podstaw Pielęgniarstwa WUM, Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych WUM
Miejsce: Centrum Dydaktyczne Warszawski Uniwersytet Medyczny (Aula), wydarzenie hybrydowe, Warszawa, Polska
www: idź
Termin: od: 2022-12-01 do: 2022-12-02
Koszt: Udział bezpłatny
Program: pobierz
Wyświetleń: 313

Zakład Podstaw Pielęgniarstwa oraz Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zapraszają na ŚRODKOWO-WSCHODNIĄ KONFERENCJĘ EUROPEJSKĄ „Trzy lata pandemii SARS-CoV-2 w kontekście zdrowia, bezpieczeństwa pacjenta i personelu, ekonomii oraz edukacji”

Warszawa, 1- 2 grudnia 2022 roku

Patronat honorowy:
Minister Zdrowia Adam Niedzielski
JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong

Miejsce konferencji: Aula A im. Prof. J. Piekarczyka, Centrum Dydaktyczne WUM
Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej
Udział w konferencji jest BEZPŁATNY

01 grudzień 2022 roku

Sesja inauguracyjna

10:00 – 10:15 Przywitanie zaproszonych gości

10:15- 10:30 Jego Magnificencja Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Nowa „pandemiczna” rzeczywistość w dydaktyce i w nauce

Sesja plenarna

10:30- 12:30

Przewodniczą :
dr hab. n. med. Łukasz Czyżewski
dr hab. n. med. Tomasz Kryczka

10:30 - 10:45 Prof. dr hab. n. med. Mariusz Gujski

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Zakład Zdrowia Publicznego
Zarządzanie kryzysowe w zdrowiu publicznym w dobie pandemii COVID-19

10:45 – 11:00 Prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński

Katedra Zdrowia Środowiskowego i Publicznego, Zakład Profilaktyki Zakażeń Środowiskowych, Alergologii i Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Zarządzanie ryzykiem w medycynie w dobie pandemii COVID-19

11:00 - 11:15 Prof. dr hab. n. o zdr. Robert Gałązkowski

Prodziekan kierunku Ratownictwo i Zdrowie Publiczne, Zakład Ratownictwa Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Zarządzanie kryzysem zdrowotnym w ratownictwie w dobie pandemii COVID-19

11:15- 11:30 Dr n. med. Beata Guzak

Dyrektor CKPPiP, Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego
Kształcenie podyplomowe a COVID-19.

11:30-11:45 Dr hab. n. med. Dorota Włodarczyk

Zakład Psychologii Medycznej Warszawski Uniwersytet Medyczny
Skutki psychospołeczne pandemii COVID-19 w wymiarze zdrowia publicznego

11:45-12:00 Dr n. o zdr. Grażyna Wójcik

Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
Zarządzanie ryzykiem w pielęgniarstwie w dobie pandemii COVID-19

12:00-12:15 Dr hab. n. med. i n. o zdr. Barbara Piekarska

Krajowy Konsultant w Dziedzinie Zdrowia Środowiskowego, Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych, Alergologii i Immunologii WUM
Zdrowie środowiskowe a COVID

12:15-12:30 Dr hab. n o zdr. Anna Augustynowicz

Zakład Ekonomiki Zdrowia i Prawa Medycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM
Prawa obywatela w dobie pandemii COVID-19

12.30-12.45 Dr n. o zdr. Grażyna Dykowska

Zakład Ekonomiki Zdrowia i Prawa Medycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Bezpieczeństwo pacjenta vs personelu w dobie pandemii COVID-19

Okrągły stół ekspertów w obszarze zdrowia

13:30-15:00

Prowadzenie panelu dyskusyjnego: mgr Gilbert Kolbe

Zaproszenie gości do panelu:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski (Warszawski Uniwersytet Medyczny),
Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Joanna Gotlib (Warszawski Uniwersytet Medyczny),
Dr hab. n. med. Mariusz Wysokiński (Uniwersytet Medyczny w Lublinie),
Dr hab. n. med. i n. o zdr. Barbara Piekarska (Konsultant Krajowy w Dziedzinie Zdrowia
Środowiskowego, Warszawski Uniwersytet Medyczny)
Dr hab. n. o zdr. Mariola Głowacka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Przewodnicząca KRASzPiP, Przedstawicielka Polskich Pielęgniarek w WHO) ,
mgr Zofia Małas (Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych,)
mgr Mariola Łodzińska (Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych),
Stanisław Maćkowiak (Prezes Federacji Pacjentów Polskich),
Dr Lukas Kober (Phd,MPH,RN, Bratislava),
Wypracowanie wspólnych rekomendacji na poczet działań na poziomie systemowym i
lokalnym w dobie chorób zakaźnych

2 grudzień 2022 roku

Sesja 1

Modelowe rozwiązania systemowe i lokalne w dobie pandemii COVID-19. Przykłady dobrych praktyk w ochronie zdrowia

Sesja 2

Pacjent w systemie. Opieka przed w trakcie i poszpitalna nad pacjentem po przechorowaniu COVID-19

Sesja 3

Doktorantów i Studenckich Kół Naukowych

Sesja 4

Sesja plakatowa

Warsztaty

1. Kompleksowe podejście do szczepień w dobie pandemii COVID.
2. Zespół interdyscyplinarny w dobie pandemii SARS-CoV-2.

Ważne terminy:

1.Rejestracja udziału czynnego w konferencji, przesłanie streszczenia wystąpienia, e-posteru do 31 października 2022 roku
2. Rejestracja udziału biernego – do 30 listopada 2022 roku
3. Manuskrypt do monografii naukowej - do 15 listopada 2022 roku

Adres do korespondencji i nadsyłania prac : konferencja.zdrowieichoroba1@wum.edu.pl
Rejestracja on-line na stronie: https://zpp.wum.edu.pl/konferencja

Streszczenie referatu, streszczenie plakatu:
Streszczenie w j. polskim i j. angielskim, do 250 słów, czcionka Times New Roman, wielkość 12, interlinia 1,5.
Układ streszczenia : imiona i nazwiska autorów, miejsce pracy, tytuł pracy, wstęp, cel pracy, materiał i metody, wyniki, wnioski, słowa klucze( 4-5 słów)

tagi: Konferencja „Trzy lata pandemii SARS-CoV- 2 w kon bezpieczeństwa pacjenta i personelu ekonomii oraz edukacji” sars-cov-2 covid pandemia szczepienia Zakład Podstaw Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdro WUM Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa Nauk Społecznych i Medycznych

Wydarzenie archiwalne

Najbliższe wydarzenia