IX Mazurskie Sympozjum Ortopedyczne

IX Mazurskie Sympozjum Ortopedyczne

Organizator: Oddział Urazowo-Ortopedyczny Szpitala w Giżycku
Miejsce: Ośrodek AZS Centralnego Ośrodka Sportu Akademickiego w Wilkasach, ul. Niegocińska 5, 11-500 Wilkasy k. Giżycka, PL
www: idź
Termin: od: 2021-06-17 do: 2021-06-20
Koszt: 800 ZŁ
Program: zobacz
Wyświetleń: 214

Drogie Koleżanki i drodzy Koledzy, Szanowni Państwo,

miło nam zaprosić wszystkich Państwa na IX Mazurskie Sympozjum Ortopedyczne w znakomitej, mazurskiej scenerii, jaką chlubi się Giżycko.

Będziemy zaszczyceni, goszcząc Państwa, zarówno jako czynnych, jak i biernych uczestników, od 17 do 20 czerwca 2021 roku w znanym i bardzo przyjaznym Centralnym Ośrodku Sportu Akademickiego w Wilkasach.

Sympozjum to organizowane jest wieloośrodkowo przez: Oddział Urazowo-Ortopedyczny „Szpitala Giżyckiego”, Klinikę Ortopedii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Otwocku, jak również Oddział Warmińsko-Mazurski Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.

Wyrażamy wdzięczność Prezesowi Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego Panu Profesorowi Leszkowi Romanowskiemu za nadzór naukowy, a Konsultantowi Krajowemu w zakresie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Panu Profesorowi Jarosławowi Czubakowi za nadzór specjalistyczny nad naszym Sympozjum.

Tematykę Sympozjum zasugerowały lokalne środowiska ortopedyczne: współczesne, skuteczne metody leczenia zaburzeń zrostu w obrębie narządu ruchu.

Obecnie poziom leczenia traumatologicznego jest bardzo wysoki zarówno na świecie, jak i w Polsce, zatem dominujący element stanowi umiejętność zapobiegania powikłaniom, jakim są również zaburzenia zrostu.

Dzięki udziałowi w Sympozjum właśnie Państwa, jako autorytetów tematycznych, chcemy spróbować pomóc chorym w uwolnieniu od kalectwa – przez ustalenie algorytmu postępowania, skutkującego wyleczeniem.

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego pragniemy zachęcić Państwa do czynnego udziału w obradach. Dołożymy wszelkich starań, aby Państwo te czerwcowe dni spędzili miło i twórczo, w atmosferze zarówno naukowej, jak i rekreacyjnej.

Raz jeszcze zapraszamy do wymiany doświadczeń i umacnianie poczucia, że tworzymy prężne i ważne środowisko zawodowe oraz naukowe w obliczu wyzwania, jakim jest przywracanie chorych do zdrowia.

Z wyrazami szacunku,

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr n. med. Tomasz Przymorski

Przewodniczący Komitetu Naukowego
prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński

Najpopularniejsze wydarzenia

Najbliższe wydarzenia