V Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku

Organizator: Tygiel
Miejsce: Lublin, PL
www: idź
Termin: od: 2020-04-03 do: 2020-04-03
Koszt: 199 - 239 ZŁ
Program: zobacz
Wyświetleń: 99

Biorąc pod uwagę, iż choroby cywilizacyjne i społeczne wywierają piętno na każdej z tych sfer życia ludzi, Naszym celem jest stworzenie panelu dyskusyjnego mającego na celu wymianę wiedzy, czego efektem mogłaby być wspólna walka z chorobami cywilizacyjnymi i społecznymi. Wierzymy, że Konferencja Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku przyczyni się do tworzenia międzyuczelnianych zespołów badawczych oraz realizacji projektów o charakterze naukowo-badawczym.
Celem Konferencji jest integracja pracowników naukowych, doktorantów i studentów, inspiracja do nawiązywania współpracy oraz do tworzenia zespołów badawczych. Uczestnicy Konferencji mają możliwość przedstawienia wyników badań naukowych uzyskanych w ramach realizacji prac dyplomowych i  doktorskich, zaprezentowania swojej działalności naukowej oraz przedstawienia praktycznych zastosowań i możliwości aplikacji podjętych działań. Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujące różne dziedziny nauki, takie jak: medycyna i nauki o zdrowiu, psychologia, pedagogika, ekonomia, prawo oraz ekologia.
Aby wziąć udział w konferencji należy zarejestrować się drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej. Rejestracja odbywa się do 12 marca 2020 r. Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.chorobyxxi.pl/

Najpopularniejsze wydarzenia

Najbliższe wydarzenia