Curriculum Implantologiczne

Curriculum Implantologiczne

Organizator: Dental Skills Institute Sp. z o.o.
Miejsce: ul. Piaskowa 4 lok. U3, 01-067 Warszawa, PL
www: idź
Punkty edukacyjne: 98
Termin: od: 2020-01-30 do: 2020-06-20
Koszt: 24 900 - 24 900 ZŁ
Program: zobacz
Wyświetleń: 253

Curriculum składa się z dziewięciu jedno- i dwudniowych intensywnych szkoleń, podczas których uczestnicy oprócz wiedzy teoretycznej nabywają praktyczne umiejętności i poznają zagadnienia kluczowe dla samodzielnego wdrożenia zabiegów implantacji w swojej praktyce. Program obejmuje kilkadziesiąt godzin różnorodnych warsztatów oraz 3 pełne dni zabiegowe. Zabiegi prowadzą uczestnicy, którzy przyjadą z własnym pacjentem. Pozostali uczestnicy asystują przy zabiegach. Absolwenci cyklu natychmiast po jego zakończeniu są kompleksowo przygotowani do pracy z pacjentami implantologicznymi i potrafią samodzielnie przeprowadzić zarówno zabieg implantologiczny, jak i wszystkie procedury związane m.in. z planowaniem leczenia, protetyką, regeneracją kości.

Tematy szkoleń:
Propedeutyka implantologii - protokoły leczenia, biologia, systemy implantologiczne
Anatomia dla implantologów
Przygotowanie gabinetu i organizacja zabiegu implantologicznego
Podstawy implantologii
Planowanie leczenia implantologicznego
Protetyka na implantach
Praktyczne aspekty implantacji - zabiegi
Augmentacja kości i Sinus Lift - warsztat i zabiegi
Estetyka w implantologii

Każdy absolwent Curriculum implantologicznego otrzymuje Certyfikat DSI potwierdzający ukończenie cyklu szkoleniowego przygotowującego do zawodu implantologa oraz zaświadczenia o odbyciu szkoleń, uprawniające do uzyskania punktów edukacyjnych, do przedłożenia w Izbie Lekarskiej.

Wydarzenie archiwalne

Najpopularniejsze wydarzenia

Najbliższe wydarzenia