XXX Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr

XXX Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr

Organizator: Sekcja Ortopedii Dziecięcej PTOiTr oraz Klinika Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej CMKP
Miejsce: Hotel Novotel Warszawa Airport, ul. 1 Sierpnia 1, 02-134 Warszawa, PL
www: idź
Termin: od: 2020-11-05 do: 2020-11-07
Koszt: 400 ZŁ
Program: zobacz
Wyświetleń: 267

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XXX jubileuszowym Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, które odbędzie się w dniach 5–7 listopada 2020 roku w Warszawie. Miejscem spotkania będzie Hotel Novotel Warszawa Airport.

Wiodącymi tematami jubileuszowego Sympozjum będą: leczenie rekonstrukcyjne wrodzonych i nabytych zniekształceń kończyn oraz obrażenia okolicy stawu łokciowego (z wyłączeniem złamań nadkłykciowych kości ramiennej). Program dopełnią wystąpienia z tematów wolnych.

Zaplanowaliśmy również warsztaty z zakładania stabilizatorów zewnętrznych (rama przestrzenna Taylora – TSF oraz stabilizator monolateralny MRS).

Zachęcamy Państwa do zgłaszania tematów wystąpień. Mamy nadzieję, że nasze spotkanie stanie się inspiracją do wymiany doświadczeń i doskonalenia umiejętności zawodowych.

W imieniu własnym oraz Komitetu Naukowego i Organizacyjnego serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa.

Dr n. med. Szymon Pietrzak
Prof. dr hab. n. med. Jarosław Czubak

Najpopularniejsze wydarzenia

Najbliższe wydarzenia