II Lubelsko-Krakowskie Dni Chirurgiczne Choroby Przełyku i Żołądka

II Lubelsko-Krakowskie Dni Chirurgiczne Choroby Przełyku i Żołądka

Organizator: Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.
Miejsce: Collegium Maius, ul. Jaczewskiego 4, Lublin, PL
www: idź
Termin: od: 2019-06-14 do: 2019-06-15
Koszt: 100 - 150 ZŁ
Program: zobacz
Wyświetleń: 138

Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

w imieniu własnym oraz Lubelskiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich i Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich zapraszamy do udziału w II Lubelsko-Krakowskich Dniach Chirurgicznych, których tematem przewodnim są choroby przełyku i żołądka. Konferencja odbędzie się w Lublinie 14 i 15 czerwca 2019 roku.

Biorąc pod uwagę sukces pierwszej edycji Lubelsko-Krakowskich Dni Chirurgicznych, zorganizowanej w Krakowie w 2018 roku, postanowiliśmy kontynuować organizację spotkań chirurgów z regionu Lubelszczyzny i Małopolski. Spotkania te – poza wartością naukową i czysto merytorycznym charakterem – mają charakter integracyjny dla środowiska chirurgów. Są także doskonałą okazją do pogłębiania wieloletniej współpracy między lekarzami reprezentującymi II Katedrę i Klinikę Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz I Katedrę Chirurgii Ogólnej i Klinikę Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Lubelsko-Krakowskie Dni Chirurgiczne odbywają się pod honorowym patronatem Rektorów – Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. Andrzeja Dropa oraz Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie prof. Wojciecha Nowaka. Tegoroczna edycja znakomicie wpisuje się w obchody 130. rocznicy powstania Towarzystwa Chirurgów Polskich i 75. rocznicy utworzenia chirurgii uniwersyteckiej w Lublinie.

Program naukowy II Lubelsko-Krakowskich Dni Chirurgicznych ma charakter interdyscyplinarny. Obejmuje szeroko pojętą problematykę naukową i kliniczną, dotyczącą podstaw patofizjologii, diagnostyki i terapii chorób górnego odcinka układu pokarmowego, przede wszystkim w zakresie chorób przełyku i żołądka. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni wybitni eksperci reprezentujący różne dziedziny i specjalności medyczne, między innymi gastroenterologię, chirurgię, endoskopię zabiegową oraz nauki podstawowe.

Intencją organizatorów konferencji jest także, aby uczestnicy mieli okazję poznania bogatej historii i tradycji kulturowych regionów Lubelszczyzny (i Lublina) oraz Małopolski (i Krakowa). Mamy nadzieję, że tegoroczne spotkanie spełni Państwa oczekiwania w zakresie programu naukowego, pozwoli także miło spędzić czas w gronie przyjaciół na lubelskiej Starówce.

Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Konferencji

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner, kierownik II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Prof. dr hab. n. med. Piotr Richter, kierownik I Katedry Chirurgii Ogólnej i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

tagi: przełyk żołądek

Wydarzenie archiwalne

Najbliższe wydarzenia