Powikłania zapalne okołoprotezowe stawu biodrowego i kolanowego. Zapobieganie i leczenie

Powikłania zapalne okołoprotezowe stawu biodrowego i kolanowego. Zapobieganie i leczenie

Organizator: Klinika Ortopedii CMKP, SPSK im. Prof. Adama Grucy w Otwocku
Miejsce: Hotel Mercure Warszawa Centrum, Złota 48/54, 00-120 Warszawa, PL
www: idź
Termin: od: 2019-03-29 do: 2019-03-29
Koszt: 450 ZŁ
Program: zobacz
Wyświetleń: 256

Drogie Koleżanki, Szanowni Koledzy,

obecnie, kiedy protezoplastyka stawu biodrowego i kolanowego osiągnęła wysoki poziom, pożądaną umiejętnością stała się umiejętność zapobiegania powikłaniom, w tym zapalnym, potrafiącym zniweczyć nawet najlepiej wykonaną procedurę operacyjną. Leczenie takich powikłań jest znacznie trudniejsze niż zapobieganie, a możliwość wyleczenia – bardzo wątpliwa.

O wadze klinicznej tych znamiennych faktów świadczą kolejne Konsensusy Filadefijskie – z 2013 i 2018 roku. Obydwa Konsensusy zostały opracowane przez wielkie autorytety – profesora Javada Parviziego i profesora Thorstena Gherke. Na uwagę zasługuje fakt, że w pierwszym Konsensusie brało udział około 400 światowych ekspertów, a w obecnym liczba ta była wielokrotnie wyższa. Element ten świadczy o znacznej liczbie powikłań zapalnych okołoprotezowych wobec zwiększającej się liczby przeprowadzanych protezoplastyk na świecie, a także w naszym kraju. Niestety wielokierunkowe trudności procesu leczenia, rzadko prowadzącego do wyleczenia, skłaniają do rozwagi i podjęcia decyzji zasadnego, skutecznego, kompleksowego postępowania.

Konferencja odbędzie się 29 marca 2018 roku w Warszawie w hotelu Mercure Warszawa Centrum. Spotkanie uświetnią wykłady znamienitych gości zagranicznych.

Serdecznie zapraszamy do Warszawy.

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński
Dr n. med. Jerzy Białecki

Wydarzenie archiwalne

Najbliższe wydarzenia