Wyzwania onkologii spersonalizowanej i interdyscyplinarnej

Wyzwania onkologii spersonalizowanej i interdyscyplinarnej

Organizator: Asteriamed Bielski Wardziński sp.j.
Miejsce: Hotel Warsaw Plaza , ul. Łączyny 5 , 02-820 Warszawa, PL
www: idź
Punkty edukacyjne: 6
Termin: od: 2019-05-10 do: 2019-05-11
Koszt: 100 - 250 ZŁ
Program: zobacz
Wyświetleń: 169

Podczas konferencji szczególny nacisk zostanie położony na interdyscyplinarne i spersonalizowane podejście do leczenia chorych na nowotwory złośliwe w oparciu o aktualne standardy i doświadczenia. Chcemy Państwu zaprezentować nowoczesną onkologię, a więc interdyscyplinarną, czyli łączącą w walce o wspólny cel przedstawicieli różnych specjalizacji: patomorfologów, chirurgów ogólnych i onkologicznych, gastroenterologów, epidemiologów, radioterapeutów, onkologów, a także lekarzy rodzinnych i biologów molekularnych. Konferencja będzie miała formułę łączącą wykłady przedstawiające najnowsze doniesienia naukowe z prezentacjami omawiającymi praktyczne i zgodne z obowiązującymi standardami metody postępowania w codziennej praktyce klinicznej.
Tematy wykładów:
Kierunki wzrostu liczby zachorowań na nowotwory złośliwe według aktualnych danych.
Nowości w leczeniu systemowym wczesnego raka piersi.
Standardy zastosowania radioterapii w rakach piersi.
Kwalifikacja pacjentów do leczenia ukierunkowanego molekularnie na podstawie wyników badań koszykowych.
Nowa strategia w leczeniu raka nerki z optymalnym efektem terapeutycznym.
Standardy/możliwości/wskazania zastosowania radioterapii stereotaktycznej w leczeniu zmian przerzutowych.
Wykład na zaproszenie: Strategia personalizacji leczenia systemowego rozsianego raka prostaty w oparciu o nowoczesne standardy – hormonoterapia czy chemioterapia?
Zastosowanie technik chirurgicznych minimalnie inwazyjnych w leczeniu nowotworów górnego odcinka układu pokarmowego.
Zastosowanie nowoczesnych technik gastroenterologicznych w radykalnym leczeniu małoinwazyjnym nowotworów układu pokarmowego w oparciu o aktualne standardy.
Mechanizmy aktywności leków immunologicznych w nowotworach litych.
Dermatoskopia – praktyczne aspekty w rozpoznawaniu czerniaków.
Standardy i nowości w leczeniu systemowym czerniaków (breaking news).
Przerwa na kawę oraz losowanie kolejności wystąpień podczas II Turnieju Oddziałów Onkologii Klinicznej.
Rola nowoczesnej patomorfologii w terapii spersonalizowanej raków piersi –prawidłowy raport histopatologiczny.
Rola nowoczesnej patomorfologii w terapii spersonalizowanej nowotworów górnego odcinka układu pokarmowego – prawidłowy raport histopatologiczny.
Praktyczne zastosowanie genetyki w doborze terapii spersonalizowanej.
Stosowanie czynnika wzrostu dla erytropoetyny czy przetaczanie masy erytrocytarnej?
Stosowanie czynników wzrostu dla granulocytów w odniesieniu do pogorszenia skuteczności leczenia systemowego chemioterapią.
Niebezpieczne skutki błędnego stosowania leków przeciwbólowych.
Wypalenie zawodowe lekarzy onkologów jako główna przyczyna depresji w zaburzeniu życia rodzinnego i pogorszenia opieki nad chorymi (wyniki badania ogólnopolskiego).
Kontrowersje w leczeniu raka nerki u chorych bez nefrektomii.
Nowy model prognostyczny w raku pęcherza moczowego.
Kontrowersje wokół badania PET-CT w nowotworach układu pokarmowego i jego standardy.
Kontrowersje w leczeniu raka jajnika w III stopniu zaawansowania wg FIGO – chemioterapia neoadjuwantowa czy leczenie chirurgiczne?
Laparoskopowa identyfikacja węzła wartowniczego w nowotworach ginekologicznych.
Nietrzymanie moczu jako powikłanie leczenia nowotworów kobiecych narządów płciowych.
Prawidłowa interpretacja statystyczna wyników randomizowanych badań klinicznych.

Wydarzenie archiwalne

Najbliższe wydarzenia