XXVI Sympozjum Sekcji Endourologii i ESWL PTU

XXVI Sympozjum Sekcji Endourologii i ESWL PTU

Organizator: Polskie Towarzystwo Urologiczne
Miejsce: Centrum Kongresowe „Opera Nova”, ul. Marszałka Focha 5, 85-070 Bydgoszcz, PL
www: idź
Termin: od: 2018-04-13 do: 2018-04-14
Koszt: 150 - 450 ZŁ
Program: zobacz
Wyświetleń: 245

Szanowne Koleżanki
Szanowni Koledzy!

W imieniu Zarządu Sekcji Endourologii i ESWL Polskiego Towarzystwa Urologicznego serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w XXVI Sympozjum Sekcji Endourologii i ESWL PTU, które odbędzie się w dniach 13-14 kwietnia 2018 roku w Bydgoszczy.

Głównym tematem Sympozjum będzie kamica układu moczowego, a w zasadzie minimalnie inwazyjne techniki usuwania złogów z układu kielichowo-miedniczkowego.

W pierwszym dniu Sympozjum odbędzie się sesja Live surgery, w czasie której przeprowadzone zostaną transmisje z sali operacyjnej zabiegów PCNL i RIRS. Interaktywna łączność z operatorami umożliwi zadawanie pytań i komentowanie na bieżąco najciekawszych etapów zabiegów.

Tego samego dnia, w czasie sesji międzynarodowej, goście z Europejskiego Towarzystwa Urologicznego przedstawią systemy szkolenia endourologii w Europie. Wspólnie z Nimi zastanowimy się, gdzie i jak można podnosić swoje umiejętności w zakresie technik endoskopowych. Porozmawiamy też o tym, w jaki sposób Sekcja Endourologii i ESWL PTU mogłaby aktywnie włączyć się w europejski system szkolenia praktycznego urologów. Jest to niezwykle istotne zagadnienie nie tylko dla rezydentów, ale także dla specjalistów w dziedzinie urologii. Rozwój nowoczesnych technik małoinwazyjnych RIRS, mini PCNL, tubeless PCNL każe bowiem wszystkim operatorom poszerzać swoje umiejętności.

Podobnie jak w zeszłym roku, sesje naukowe drugiego dnia Sympozjum odbędą się w konwencji semi-live. Eksperci zaprezentują w formie prezentacji wideo (How I do it? ) kluczowe etapy zabiegów: PCNL, URS oraz RIRS. Poszczególne wystąpienia zostaną opatrzone komentarzem uzasadniającym wybór sposobu postępowania, dobór odpowiedniej techniki, jej możliwości i ograniczenia. Podstawą do dyskusji będą krótkie filmy przygotowane przez prelegentów i ukazujące wykonywane przez nich operacje. Mam nadzieję, że tak przygotowane sesje, których celem jest zademonstrowanie różnorodności stosowanych technik i ich modyfikacji, okażą się ciekawym doświadczeniem i niepowtarzalną okazją do poszerzenia wiedzy na temat technik operacyjnych.

Ideą, która przyświeca Sekcji Endourologii i ESWL PTU, jest nie tylko propagowanie nowoczesnych technik małoinwazyjnych, ale również tworzenie systemów ich nauczania. Dlatego w czasie Sympozjum przeprowadzimy warsztaty na specjalnych trenażerach endoskopowych własnego pomysłu oraz dostarczonych przez naszych kolegów z EAU.

Do zobaczenia w Bydgoszczy!

Dr med. Piotr Jarzemski
Przewodniczący Sekcji Endourologii i ESWL
Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Wydarzenie archiwalne

Najbliższe wydarzenia