V Sympozjum Sekcji Urologii Onkologicznej

V Sympozjum Sekcji Urologii Onkologicznej

Organizator: PTU
Miejsce: Warsaw Plaza Hotel, ul. Łączyny 5, 02-820 Warszawa, PL
www: idź
Termin: od: 2018-03-03 do: 2018-03-03
Koszt: 150 - 300 ZŁ
Program: zobacz
Wyświetleń: 351

W imieniu Zarządu Sekcji Urologii Onkologicznej (SUO) Polskiego Towarzystwa Urologicznego zapraszam do wzięcia udziału w V Sympozjum Sekcji Urologii Onkologicznej, które odbędzie się 3 marca 2018 r. w Warszawie.
Tradycyjnie ideą tego spotkania jest przedstawienie wyników najnowszych badań naukowych i osiągnięć w zakresie urologii, omawianych w czasie kongresu Sekcji Urologii Onkologicznej Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (European Section of Oncological Urology – ESOU).
Intencją organizatorów jest, aby Sympozjum stanowiło forum wymiany doświadczeń nie tylko pomiędzy urologami, ale miało również interdyscyplinarny charakter i wiązało się z udziałem przedstawicieli innych środowisk, szczególnie radiologów, radioterapeutów, onkologów i patologów. Leczenie chorych na nowotwory układu moczowego i nowotwory męskich narządów płciowych przestało bowiem być domeną jednej dyscypliny i wymaga współdziałania specjalistów w różnych obszarach medycyny.
Sympozjum to także spotkanie skierowane do rezydentów. Wielu z nich będzie przedstawiać doniesienia i brać aktywny udział w dyskusji. Dążymy do tego, by Sympozjum stanowiło możliwość doskonalenia umiejętności prezentacji ważnych zagadnień urologicznych i prowadzenia dyskusji pod okiem doświadczonych klinicystów przed dużym audytorium.
Tematem pierwszych sesji Sympozjum, podobnie jak w latach poprzednich, będzie rak gruczołu krokowego (PCa – prostate cancer), w tym jego rozpoznawanie. Zastanowimy się nad rolą różnych markerów i obrazowania metodą wieloparametrycznego rezonansu magnetycznego (mpMRI) w toku aktywnego nadzoru. Postaramy się zdefiniować miejsce leczenia ogniskowego i prostatektomii radykalnej oraz radioterapii i aktywnego nadzoru w leczeniu chorych dotkniętych rakiem umiarkowanego ryzyka. Klasyczne leczenie chirurgiczne, leczenie endoskopowe z asystą robota, jego zakres oraz znaczenie limfadenektomii będą przedmiotem kolejnych wykładów. Przeanalizujemy ponadto ewolucją podejścia do postępowania wobec chorych z przerzutowym nowotworem.
Drugą część dnia wypełnią wystąpienia poświęcone zagrożeniom natury prawnej, z którymi coraz częściej mierzy się nasze środowisko, a także kwestiom związanym z rakiem nerki, tj.: zmiany w klasyfikacji WHO/ISUP, leczenie neoadjuwantowe i nefrektomia cytoredukcyjna w dobie leczenia celowanego, immunoterapia, oraz z rakiem pęcherza moczowego (doskonalenie przezcewkowej resekcji, zmieniająca się rola limfadenektomii podczas cystektomii, w tym cystektomii z pomocą robota i leczenie miejscowe u chorych na chorobę uogólnioną).

Wydarzenie archiwalne

Najbliższe wydarzenia