22 Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK

22 Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK

Organizator: Conference. Technology. Medicine. CoWalski.
Miejsce: Hotel Warszawianka, Jachranka 77, 05-140 Jachranka, PL
www: idź
Termin: od: 2018-03-15 do: 2018-03-17
Koszt: 100 - 500 ZŁ
Program: zobacz
Wyświetleń: 453

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

kolejne już XXII Sympozjum naszej Sekcji dedykowane jest pacjentom z niewydolnością serca. Rozwój kardiologii, innowacje w zakresie technologii medycznych, farmakologii oraz metod zabiegowych pozwalają coraz skuteczniej leczyć. Równocześnie rośnie liczba pacjentów, którzy poprzez przedłużenie życia dołączają do grupy chorych wymagających długoterminowej opieki, której istotnym elementem jest kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna, ale też opieka domowa z wykorzystaniem sprawdzonych procedur telemedycznych.

Epidemia niewydolności serca to liczne problemy medyczne, ale też społeczne. Utrata zdolności do pracy, starzenie się społeczeństwa, rosnąca ilość procedur medycznych przy niedoborze kadr medycznych, rosnące koszty leczenia.

W poszukiwaniu rozwiązania tych problemów koncentrujemy się coraz bardziej na prewencji pierwotnej i wtórnej. Niezwykle istotne jest także kompleksowe i skoordynowane postępowanie zorientowane na pacjenta i jego dalszych losach po przebyciu leczenia czy zabiegu operacyjnego.

Rehabilitacja kardiologiczna w każdej formie realizacji: szpitalna, ambulatoryjna, telerehabilitacja, bardziej niż kiedykolwiek stanowią konieczne ogniwo w tym łańcuchu opieki, odpowiadając na potrzeby epidemiologiczne i społeczne.

Mamy nadzieję, że nasze Sympozjum – spotkanie lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarek, psychologów i dietetyków zajmujących się czy zainteresowanych tą wspaniałą interdyscyplinarną dziedziną, którą jest rehabilitacja kardiologiczna – przyniesie wiele odpowiedzi na współczesne wyzwania i będzie okazją do wzajemnego korzystania z bogatej wiedzy oraz doświadczeń wykładowców i uczestników Sympozjum.

Życzymy wspaniałych przeżyć naukowych i koleżeńskich!

Przewodnicząca
Komitetu Organizacyjnego
Jadwiga Wolszakiewicz

Przewodniczący
Komitetu Naukowego
Ryszard Piotrowicz

Wydarzenie archiwalne

Najbliższe wydarzenia