L1 Sport (Kinetic Control)

L1 Sport (Kinetic Control)

Organizator: Fizjo-sport
Miejsce: Rzeszów, Rzeszów, PL
www: idź
Termin: od: 2017-01-13 do: 2017-01-15
Koszt: 1400 ZŁ
Program: zobacz
Wyświetleń: 240

Funkcjonalna ocena oraz szczegółowe badanie wykorzystywane w koncepcji Kinetic Control można przełożyć na indywidualne potrzeby sportowca. Rozwój sportu zawodowego i amatorskiego zachęca do tego, aby większą wagę przywiązywać do prewencji w sporcie. Na urazowość wpływa wiele czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Należy wiedzieć, na które z nich mamy wpływ, jak je zbadać i w jaki sposób modulować, tak aby ryzyko przeciążeń było zminimalizowane.

Podczas tego modułu zostanie omówiona karta badania sportowca z uwzględnieniem oceny górnego i dolnego kwadrantu ciała, podczas różnych wzorców ruchowych. Ocena zostanie wykonana w różnych progach obciążenia: niskim i wysokim. Pozwoli to na dokładne zebranie informacji na temat słabych i mocnych stron danego zawodnika. Dodatkowo zostanie zwrócona szczególna uwaga na wpływ restrykcji na wykonywany wzorzec ruchowy oraz ocena wydolnościowych parametrów mięśniowych.

Wydarzenie archiwalne

Najbliższe wydarzenia