Nowe obawy dotyczące obrazowania – prof. Araujo, prof. Behrents – Kurs pokongresowy

Nowe obawy dotyczące obrazowania – prof. Araujo, prof. Behrents – Kurs pokongresowy

Organizator: Orto-Fan Kursy
Miejsce: HILTON WARSAW HOTEL AND CONVENTION CENTRE, Grzybowska 63, 00-844 Warszawa, PL
www: idź
Termin: od: 2017-05-20 do: 2017-05-20
Koszt: 900 ZŁ
Program: zobacz
Wyświetleń: 688

Kurs pokongresowy

Prof. Dr. Eustaquio Araujo i Prof. Dr. Rolf G. Behrents

„Nowe obawy dotyczące obrazowania”

W ciągu ostatniej dekady pojawiło się wiele obaw dotyczących stosowania tomografii komputerowej (CBCT), zwłaszcza jeśli chodzi o ilość promieniowania wytwarzanego przez tomograf. Pacjenci i organizacje branżowe wyrażają obawy związane z pozornym brakiem środków zabezpieczających w ramach tej nowej techniki i potencjalnymi powikłaniami w przyszłości. W niniejszej prezentacji szczegółowo omówimy rozwój techniki związanej z zastosowaniem promieni rentgenowskich od roku 1895 do dzisiaj, ale co ważniejsze, zastanowimy się, jak opinia publiczna reagowała na kolejne zdobycze związane z tą techniką.

„Niechirurgiczne podejście do leczenia wad klasy III”

Ortodontyczne leczenie wad zgryzu klasy III od zawsze było wyzwaniem dla ortodontów i wciąż pozostaje sprawą kontrowersyjną zarówno wśród klinicystów, jak i badaczy. Kontrowersje istnieją naprawdę, a na pytania wiążące się z tymi metodami nie znaleziono jak dotąd satysfakcjonującej odpowiedzi. Ile naprawdę można zrobić dzięki ortodoncji? Leczyć ortodontycznie czy odesłać do chirurga? Jaką metodę niechirurgiczną zastosować? Literatura stanowi wystarczającą pomoc i pozwala podjąć właściwą interwencję medyczną w odpowiednim czasie, a wraz z analizą rozwoju wad w rodzinie może w ogromnym stopniu pomóc w ograniczeniu rozwoju wad zgryzu klasy III, zapewniając akceptowalne i stabilne wyniki bez konieczności interwencji chirurgicznej. Po podjęciu decyzji o leczeniu bez interwencji chirurgicznej można zastosować wiele wzorców ekstrakcji, aby pomóc ukryć wady zgryzu klasy III. W niniejszym wykładzie skoncentrujemy się na wczesnych interwencjach w przypadku wad klasy II oraz leczeniu nieekstrakcyjnym i ekstrakcyjnym, analizując wady i zalety klinicznego leczenia wad zgryzu klasy III.

„Zmaganie się z kontrolą pionową w ortodoncji”

Ortodoncja przeżywa dynamiczny rozwój i nieustanne zmiany zwłaszcza jeśli chodzi o osiągnięcia technologiczne, ale stare pytania wciąż powracają. W codziennej praktyce ortodontycznej typowym wyzwaniem, z jakim muszą się mierzyć klinicyści, są kwestie związane z diagnostyką i decyzjami dotyczącymi dalszego leczenia w poszukiwaniu jak najlepszych wyników. Wielu opowiada się za nieodchodzeniem od ugruntowanych metod leczenia i działań mechanicznych, a tymczasem inni poszukują zindywidualizowanych metod leczenia, wielokrotnie decydując się na mniej trywialne rozwiązania. Nie ulega wątpliwości, że osiągnięcia w naszej profesji sprawiają, że nasze wysiłki przynoszą coraz wspanialsze wyniki.

„LECZENIE PIONOWYCH WAD ORTODONTYCZNYCH” kładzie szczególny nacisk na diagnostykę, możliwości leczenia i działania mechaniczne, ale zakłada również pasję w dążeniu do doskonałości. Ten program łączy w sobie całość ortodoncji klinicznej, tworząc most pomiędzy starymi i nowymi technikami. Mamy nadzieję, że uda nam się ponownie przyjrzeć pomysłom i koncepcjom realizowanym w warunkach klinicznych, ze szczególnym naciskiem na kwestie związane z wadami pionowymi w obydwu skrajnych postaciach, zwiększony i zmniejszony kąt między podstawami szczęki i żuchwy. Omówione zostaną również działania mechaniczne dotyczące wad zgryzu klasy II i klasy III związane z odchyleniami wertykalnymi.

Wydarzenie archiwalne

Najbliższe wydarzenia