WHC

WHC

Adres
Starowiślna
8/2
30-032 Kraków
Polska
Data powstania
2014-09-22
Strona www
Wyświetleń
573
Opis
Fundacja Watch Health Care (WHC) została założona w roku 2010. Inspiracją powstania Fundacji Watch Health Care był narastający deficyt w ochronie zdrowia, rozumiany jako dysproporcja pomiędzy zawartością koszyka świadczeń i wielkością środków finansowych ze składki na ubezpieczenie podstawowe, przeznaczanych na świadczenia zdrowotne w Polsce, czego skutkiem jest szczególnie bolesne pozbawienie lub ograniczenie chorym dostępu do podstawowych świadczeń zdrowotnych.

Publikowane materiały