Polskie Towarzystwo Leczenia Ran

Polskie Towarzystwo Leczenia Ran

Adres
ul. Szaserów 128
00-909 Warszawa
Polska
Data powstania
2014-10-17
Strona www
Wyświetleń
1295
Opis
Polskie Towarzystwo Leczenia Ran zostało powołane do życia w 2004 roku i jest stowarzyszeniem, którego celem jest zmiana obecnych metod i standardów postępowania z pacjentami cierpiącymi z powodu różnego rodzaju ran ostrych i niegojących się.

W swojej działalności skupia się w szczególności na problematyce leczenia i opieki nad ranami niegojącymi się, takimi jak owrzodzenia podudzi (żylakowate i tętnicze) oraz odleżyny. W Polsce te dwa schorzenia w ciągu roku przysparzają cierpień u około pół miliona chorych. W większości przypadków leczenie nie jest prowadzone w sposób nowoczesny, co nie tylko wydłuża jego czas i często prowadzi do pogorszenia stanu rany, ale też generuje wyższe nakłady finansowe leczenia niż w przypadku nowoczesnych metod terapii.

Publikowane materiały