Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Adres
ul. Ujejskiego 75
85-168 Bydgoszcz
Polska
Data powstania
2021-01-18
Strona www
Wyświetleń
13
Opis
Oddział Otolaryngologii funkcjonuje w naszym Szpitalu od 1996 r. Początkowo wyposażony jedynie w niezbędny sprzęt m.in. mikroskop operacyjny i zestaw do sinusoskopii stopniowo "rozwijał skrzydła" pozyskując specjalistyczną aparaturę medyczną i systematycznie rozszerzając zakres świadczonych usług. W 2001 r. Oddział poddany został remontowi połączonemu z zakupem brakującego sprzętu operacyjnego, który umożliwił wykonywanie poważnych zabiegów otolaryngologicznych. W roku 2003 w ramach Oddziału utworzono Pododdział Chirurgii Szczękowej. Kadrę lekarską Oddziału tworzą doświadczeni lekarze: 6 otolaryngologów, 2 chirurgów szczękowych oraz 6 lekarzy z trakcie specjalizacji, tj. 3 z zakresu otolaryngologii, 2 z zakresu chirurgii szczękowej oraz 1 z zakresu chirurgii stomatologicznej. W Oddziale wykonywane są rozległe operacje onkologiczne, łącznie z rekonstrukcją, operacje odtwórcze rekonstrukcje urazów twarzoczaszki osteosyntezy, operacje endoskopowe nosa i zatok FESS, mikrochirurgie laserowe krtani, operacje eliminujące bezdechy senne i mniejsze zabiegi takie jak tonsillektomie, adenotomie, operacje przegrody nosa. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi do endoskopii nosa, gardła, krtani i zatok możliwa jest specjalistyczna diagnostyka głowy i szyi. Wzajemna współpraca laryngologów i chirurgów szczękowych stwarza duże możliwości wysokospecjalistycznego leczenia chorych. Należy zaznaczyć, iż Oddział Otolaryngologii naszego Szpitala jako jedyny w regionie skupia te dwie specjalności. Wykorzystując ten fakt, jako jeden z nielicznych ośrodków w kraju, Oddział podjął się przeprowadzania operacji odtwórczych z wykorzystaniem przeszczepów autogennych z zespoleniem mikronaczyniowym. Do unikatowych w regionie należą endoskopowe zabiegi odbarczające oczodół w chorobie Graves Basedowa czy endoskopowe zabiegi w niedrożności dróg łzowych. Wprowadzanie wielu nowych metod operacyjnych, m.in. z zastosowaniem lasera, ma na celu zapewnić pacjentowi jak najlepszą jakość życia po zabiegu. Osiągnięcia Oddziału doceniane są nie tylko w naszym regionie, ale w całej Polsce. Warto wspomnieć choćby I miejsce w rankingu magazynu WPROST przyznane naszemu Oddziałowi Otolaryngologii w 2005 r. w zakresie leczenia polipów i torbieli oraz przewlekłego zapalenia zatok przynosowych. Oddział posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji z zakresu Otolaryngologii, Chirurgii Szczękowej i Chirurgii Stomatologicznej oraz staży kierunkowych z zakresu w/w specjalności. Od wiosny 2008, w wyniku przeprowadzonych wyborów władz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi, Oddział stał się siedzibą nowo wybranych władz. W Oddziale hospitalizowanych jest rocznie około 1600 chorych, w poradniach Otolaryngologicznej i Chirurgii Szczękowej udzielanych jest około 10000 porad pacjentom zarówno z naszego województwa jak i spoza. Pracujący w Oddziale lekarze czynnie uczestniczą w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych, stale podnosząc swoje kwalifikacje, dzięki czemu diagnostyka i leczenie prowadzone są zgodnie z nowoczesnymi standardami.

Publikowane materiały