MedTrends

MedTrends

Adres
ul. Wolności 182
41-800 Zabrze
Polska
Data powstania
2010-01-01
Strona www
Wyświetleń
544
Opis
MedTrends to europejskie forum w ochronie zdrowia, poświęcone aktualnym trendom w nowoczesnym zarządzaniu zdrowiem, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania narzędzi m-Zdrowia w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych oraz wieku podeszłego. To miejsce spotkania przedstawicieli środowiska medycznego, branży nowoczesnych technologii oraz inwestorów; to forum wymiany doświadczeń i idei pomiędzy doświadczonymi, uznanymi w Europie ekspertami w zakresie nowoczesnych rozwiązań telemedycznych; to także doskonała okazja do podzielenia się swoją wiedzą z młodymi, kreatywnymi ludźmi, szukającymi dopiero swojej przestrzeni zawodowej lub możliwości realizacji swoich pomysłów.

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji „MedTrends 2015 – Polsko-Brytyjskie Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia”, która odbędzie się w Zabrzu, w dniach 27-28 marca 2015 roku.
Współorganizatorem konferencji MedTrends 2015 po stronie polskiej jest Śląskie Centrum Chorób Serca
w Zabrzu, referencyjny w Polsce, uznany w Europie wysokospecjalistyczny ośrodek akademicki, zajmujący się nowoczesną diagnostyką i leczeniem chorób serca, naczyń i płuc, a także Urząd Miasta Zabrze. Po stronie brytyjskiej parterem merytorycznym i współorganizatorem jest Ambasada Wielkiej Brytanii w Polsce.
Patronat honorowy nad Konferencją MedTrends 2015 objął rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,
prof. dr hab. med. Przemysław Jałowiecki oraz rektor Politechniki Śląskiej, prof. dr hab. Andrzej Karbownik a także prezydent miasta Zabrze, pani Małgorzata Mańka-Szulik.
Udział znakomitych ekspertów w Komitecie naukowym konferencji MedTrends 2015 pod kierunkiem
prof. Marka Radomskiego, wybitnego specjalisty w zakresie nanomedycyny, stanowi gwarancję interesującego, ambitnego programu tego spotkania.

Publikowane materiały