Manpower Polska

Manpower Polska

Adres
Prosta 68
00-838 Warszawa
Polska
Data powstania
2001-04-30
Strona www
Wyświetleń
104
Opis
Nowa specjalizacja Manpower Life Science koncentruje się na obsłudze następujących sektorów: Opieka zdrowotna (w tym Telemedycyna i Biomedycyna), Farmacja, Badania Kliniczne, Urządzenia, aparatura i wyroby medyczne, Biotechnologia i Bioinformatyka realizując projekty rekrutacyjne na stanowiska medycznie i niemedyczne oraz managerskie średniego i wysokiego szczebla oraz specjalistyczne.

Publikowane materiały