Fundacja Lekarze Lekarzom

Fundacja Lekarze Lekarzom

Adres
ul. Sobieskiego 110
00-764 Warszawa
Polska
Data powstania
2020-03-19
Strona www
Wyświetleń
55
Opis
Cele fundacji:

  1. wspomaganie inicjatyw zapewniających obywatelom, w szczególności najuboższym dostęp do opieki zdrowotnej,

  2. działalność w zakresie pomocy społecznej, materialnej i finansowej w celu poprawy warunków życia lekarzy oraz owdowiałych małżonków lekarzy, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, także z powodów klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych zdarzeń,

  3. działalność w zakresie pomocy materialnej i edukacyjnej dzieciom zmarłych lekarzy,

  4. działalność w zakresie pomocy dzieciom lekarzy szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,

  5. działalność w zakresie pomocy materialnej oraz wspierania różnorodnych form opieki społecznej dla lekarzy emerytów, rencistów i innych nie wykonujących zawodu, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Publikowane materiały