Agora

Agora

Adres
ul. Żurawia 10-12/31
60-860 Poznań
Polska
Data powstania
1993-07-08
Strona www
Wyświetleń
885
Opis
Szanowni Państwo !

Z prawdziwą przyjemnością pragnę przedstawić firmę AGORA, która od 1993 roku specjalizuje się w organizacji sympozjów, konferencji, zjazdów medycznych na terenie całego kraju.
Zgodnie z nazwą naszej firmy pragnęliśmy, aby lekarze wzorem starożytnych Greków spotykali się na agorze i w atmosferze tolerancji, zrozumienia, potrzeby uczenia się wsłuchiwali się w głosy Autorytetów, poznawali opinie innych, prowadzili dysputy i uczyli się tak, aby móc jak najlepiej spełniać obowiązki lekarza.

Konferencje odbywają się pod opieką merytoryczną uznanych Profesorów - Autorytetów w danej dziedzinie, którzy dzielą się z lekarzami swoją wszechstronną wiedzą i doświadczeniem. W trakcie wykładów przedstawiają możliwości rozwiązywania problemów diagnostycznych i leczniczych z wybranych jednostek chorobowych.
W Konferencjach uczestniczą firmy farmaceutyczne, którym ułatwiamy nawiązywanie kontaktu z gronem uczestniczących lekarzy i promocje swoich produktów.

Większość Konferencji odbywa się cyklicznie i trwale wpisały się w kalendarz imprez medycznych danego regionu.
Uczestnikami Konferencji są lekarze rodzinni, interniści, pediatrzy i specjalizacji korespondujących z przedstawianymi tematami.

Na zakończenie otrzymują certyfikat uczestnictwa posiadający punkty edukacyjne.

Mamy prawdziwy zaszczyt i wyróżnienie współpracować z wybitnymi osobowościami świata nauki - prawdziwymi lekarzami i humanistami. Wśród tego grona znajdują się Profesorowie różnych specjalności.

Oprócz Konferencji przygotowywanych z inicjatywy naszej firmy organizujemy Konferencje na zlecenie Towarzystw i Klinik m.in. mieliśmy zaszczyt organizować w 1996r. coroczny Zjazd Chirurgów Dziecięcych w Warszawie pod patronatem Prof. Jerzego Osemlaka, Konferencję z okazji 25-lecia Kliniki Neurologii Dziecięcej w Warszawie pod patronatem Prof. Jagny Czochańskiej, Zjazd Neurologii Dziecięcej w Krakowie pod opieką merytoryczną Prof. Marka Kacińskiego oraz I Zjazd Polskiego Towarzystwa Bólu Głowy w Rydzynie w 1999r. we współpracy z Prof. Wojciechem Kozubskim.

Szczególnym wyróżnieniem była organizacja I Kongresu Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej we Wrocławiu w 2000r. oraz I Zjazdu PTMR w 2001r. w Szczecinie.

Kolejnymi spotkaniami były Konferencje Jubileuszowe:
z okazji 70 urodzin Prof. Leszka Przybyła, z okazji 35-lecia pracy zawodowej Prof. Raszeji-Wanic w Poznaniu, z okazji 30-lecia pracy zawodowej Prof. Jacka J.Pietrzyka czy 45-lecie pracy zawodowej Prof. B.Romańskiego.


Wymienione spotkania pozostawiły jak najmilsze wspomnienia uczestniczących Gości.

Realizacja przedsięwzięć była i jest możliwa dzięki udziałowi firm farmaceutycznych, z którymi nawiązaliśmy i kontynuujemy owocna i harmonijną współpracę. Firmy uczestniczą w Konferencjach organizowanych przez firmę Agora jak również powierzają nam organizację własnych promocyjnych Konferencji.

Kompleksowo organizujemy spotkania dla wielu firm farmaceutycznych. Konferencje zawsze cieszyły się dużym uznaniem ze strony zaproszonych Gości i lekarzy.

Pragniemy kontynuować i rozwijać idee spotkań "na Agorze" dla lekarzy rodzinnych, którzy wyrażają w trakcie spotkań i w przeprowadzanych regularnie ankietach, chęć udziału w szkoleniach, potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji w trudnym czasie reformy służby zdrowia.

Dyrektor
Dariusz Hein

Publikowane materiały