68 Kongres TChP (Towarzystwa Chirurgów Polskich)

68 Kongres TChP (Towarzystwa Chirurgów Polskich)

Organizator: Symposion
Miejsce: ICE Kraków, Kraków, PL
www: idź
Termin: od: 2017-09-27 do: 2017-09-30
Koszt: 100 ZŁ
Program: zobacz
Wyświetleń: 1056

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,

Rok 2017 będzie bardzo ważnym wydarzeniem dla chirurgii polskiej i europejskiej, ponieważ po raz pierwszy w historii naszej dyscypliny, Kraków będzie gospodarzem 68. Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich organizowanego wspólnie z 21 Zjazdem Europejskiego Towarzystwa Chirurgicznego, a także z 2 Europejskim Zjazdem Rezydentów i Doktorantów szkolących się w dziedzinie chirurgii ogólnej.

Kraków jest kolebką chirurgii uniwersyteckiej i miejscem pracy wielu wybitnych chirurgów, pionierów w tej dyscyplinie. Historia polskiej chirurgii sięga trzech wieków wstecz, kiedy w 1779 r. profesor Rafał Józef Czerwiakowski stworzył w Krakowie Katedrę Chirurgii Ogólnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, która była pierwszą tego rodzaju placówką na północy Europy. Odtąd chirurgia stała się dyscypliną naukową, uniwersytecką i kliniczną. Powstał tu pierwszy w kraju szpital chirurgiczny, w którym łączono rzemiosło z nauką i ta symbioza legła u podstaw krakowskiej szkoły chirurgicznej, sławnej później na cały świat. Tych ważnych jubileuszy było więc po drodze wiele. Pamiętnym był I Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich w Krakowie, zorganizowany w 1897 r. przez prof. Ludwika Rydygiera. Wtedy po raz pierwszy zabrzmiały w języku polskim wystąpienia wielkich chirurgów, choć był to czas zaborów.

Współczesna chirurgia obejmuje olbrzymi wachlarz schorzeń nowotworowych i nienowotworowych jamy brzusznej, klatki piersiowej, gruczołów dokrewnych i piersi, przeszczepiana narządów, leczenia chorób metabolicznych. Dużą grupę pacjentów stanowią chorzy z urazami, czy ofiary katastrof masowych. Z roku na rok rośnie również liczba procedur wykonywanych w ramach chirurgii estetycznej oraz dermatologicznej. Paradoksalnie wzrostowi zapotrzebowania na leczenie operacyjne towarzyszy spadek liczby czynnych zawodowo chirurgów i pogłębiająca się luka pokoleniowa. Stajemy więc w obliczu konieczności podjęcia intensywnych działań zmierzających do szybkiej poprawy. Należy zapobiec dalszemu spadkowi liczby polskich chirurgów, umożliwiając im dostęp do współczesnych technik operacyjnych, zapewnić warunki nowoczesnego szkolenia, zweryfikować opłacalność przeprowadzanych zabiegów i operacji w refundacji kosztów, uatrakcyjnić i spopularyzować hierarchię zawodu i specjalisty chirurga ogólnego.

Jestem głęboko przekonany, że 68 Zjazd organizowany przez Towarzystwo Chirurgów Polskich będzie doskonałym forum służącym wymianie doświadczeń zawodowych i naukowych lekarzy polskich i europejskich. Przewidujemy udział 2500 chirurgów z Polski i zagranicy, w tym wielu zaproszonych gości z wiodących ośrodków międzynarodowych. Istotnym aspektem będzie stworzenie młodym chirurgom możliwości nawiązania kontaktów naukowych ze specjalistami z innych krajów Europy, w dziedzinie chirurgii małoinwazyjnej, endoskopowej, laparoskopowej i wielu innych. Mamy nadzieję, że Zjazd pozwoli też na ocenę i wypracowanie nowych metod i form nauczania młodych pokoleń chirurgów, a także umożliwi wielu osobom złożenie Europejskiego Egzaminu z chirurgii ogólnej.

Historyczny Kraków pełen pomników naszej wielkiej kultury będzie doskonałym miejscem nie tylko do refleksji i zadumy nad historią naszego narodu. Setki lokali w Starym Mieście zapewnią Wam warunki do zabawy i wypoczynku. Centrum Kongresowe jest obiektem, który zapewni owocny i wygodny przebieg obrad.

Prof. dr hab. n. med. Paweł Lampe

Wydarzenie archiwalne

Najbliższe wydarzenia