Donosowe stosowanie furosemidu – nowe spojrzenie na popularny diuretyk

Zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych, szczególnie o przewlekłym przebiegu, stanowi narastający problem zdrowotny społeczeństw wysokorozwiniętych. Wykazano iż, furosemid stosowany donosowo znacząco zmniejsza częstość nawrotów polipów po operacjach endoskopowych nosa i zatok przynosowych, choć jak na razie nie ustalono ścisłych zaleceń dotyczących dawki i czasu jego stosowania. Wyniki badania opublikowano na łamach JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery. Czytaj więcej »

Infekcja wirusem zapalenia wątroby typu C czynnikiem ryzyka choroby Parkinsona

Sharing a momentPrzewlekła infekcja wirusem zapalenia wątroby typu C może zwiększać ryzyko zachorowania na chorobę Parkinsona o około 30%. Do takich wniosków doszli autorzy badania przeprowadzonego na Uniwersytecie Medycznym w Chinach i opublikowanego na łamach pisma Neurology. Czytaj więcej »

Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego – antybiotykoterapia czy operacja?

Powszechnie uznaną i respektowaną metodą leczenia zapalenia wyrostka robaczkowego jest appendektomia. Coraz częściej wykonuje się ten zabieg techniką laparoskopową, co umożliwia szybszy powrót pacjenta do dawnej aktywności, wiąże się z mniejszym bólem pooperacyjnym, krótszym czasem hospitalizacji i mniejszym ryzykiem zakażeń ran pooperacyjnych.

Czytaj więcej »

Kalprotektyna jako marker w diagnostyce i monitorowaniu nieswoistych zapaleń jelit

Nieswoiste zapalenia jelit (IBD) oraz zespół jelita drażliwego (IBS), choć stanowią dwie zupełnie odmienne grupy zaburzeń, mogą dawać podobne, utrudniające diagnostykę różnicową objawy kliniczne. Dodatkowy problem może stanowić rozróżnienie między zaostrzeniem wcześniej rozpoznanego IBD, a nakładaniem się na nie objawów IBS.

Czytaj więcej »

Witamina E a pneumokokowe zapalenie płuc

medical doctor looking at x-ray picture of lungs in hospitalCzy witamina E spożywana w wysokich dawkach – zarówno z pożywienia, jak i w postaci suplementów – może obniżać ryzyko rozwoju pneumokokowego zapalenia płuc u osób starszych? Najnowsze wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie The Journal of Immunology.

Czytaj więcej »

Celowane leczenie bronią w walce z RZS?

iStock_000016507590XSmallBrytyjscy naukowcy przeprowadzili badanie w którym udowadniają, że podanie leku biologicznego połączonego z przeciwciałem skierowanym przeciwko zmienionym zapalnie strukturom stawu jest szansą na poprawę efektów leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów przy jednoczesnym zminimalizowaniu skutków ubocznych terapii. Skuteczność terapeutyczną ocenili na mysim modelu zapalenia stawów indukowanym antygenem. Czytaj więcej »

Insulina lekiem na ostre zapalenie trzustki?

O ostrym zapaleniu trzustki mówimy gdy dochodzi do uszkodzenia komórek groniastych zawierających enzymy trzustkowe, co w konsekwencji prowadzi do samotrawienia tego narządu oraz sąsiadujących z nim tkanek. Dr Jason Bruce i naukowcy z The University of Manchester, odkryli że insulina wykazuje ochronne działanie na komórki trzustki. Praca opublikowana została w Journal of Biological Chemistry. Czytaj więcej »

Nowe zastosowanie komórek macierzystych – lek na atopowe zapalenie skóry?

Zespół koreańskich naukowców potwierdził hipotezę, że komórki macierzyste mogą być wykorzystane w leczeniu atopowego zapalenia skóry u myszy. Wyniki badań są obiecujące, ale metoda wymaga potwierdzenia w toku badań klinicznych. Czytaj więcej »

Własne komórki krwi lekiem na choroby autoimmunizacyjne

W European Journal of Immunology opublikowano wyniki badań profesora Changa Kima z Purdue University w West Lafayette. W swoich pracach dowiódł on, że odpowiednio zmodyfikowane komórki krwi mogą być wykorzystane do leczenia chorób autoimmunizacyjnych, np. reumatoidalnego zapalenia stawów czy choroby Crohna. Czytaj więcej »

Depresja związana z zakażeniem Clostridium difficile – czy to przypadek?

Rzekomobłoniaste zapalenie jelit ma swoje źródło w zmianie składu naturalnej flory bakteryjnej jelita grubego. Dochodzi do namnożenia bakterii Clostridium difficile i uwolnienia przez nie toksyn niszczących ścianę jelita. Wykryto wiele modyfikowalnych czynników ryzyka choroby. Jako, że częstość zakażenia Clostridium difficile (Clostridium difficile infection – CDI) ciągle się zwiększa, temat eliminacji owych czynników pozostaje wciąż aktualny. Co więcej, związek pomiędzy chorobami psychiatrycznymi, a fukcjonowaniem układu pokarmowego jest powszechnie znany. Powiązanie poczucia smutku z bakteryjną chorobą jelit wydaje się jednak dosyć „naciągane”. Nie mówiąc o tym, że niektóre antydepresanty mają się przyczyniać do rozwoju CDI bardziej niż inne.

Czytaj więcej »