Zespół drugiego uderzenia

Brain Specimen and StethoscopePo raz pierwszy, kontrowersyjny termin został opisany przez Saundersa i Harbaugh w 1984 roku. Zespół drugiego uderzenia czyli SIS (second impact sydrom), składa się z dwóch urazów głowy. Zwykle, dotyczy sportowca, który cierpi z powodu objawów po wstrząśnieniu mózgu, w ciągu kilku tygodni wraca do gry i doznaje ponownego urazu głowy w wyniku czego może dojść do rozlanego obrzęku mózgu, wgłobienia oraz śmierci. Na szczęście rzadko, dochodzi do dramatycznej śmierci w ciągu kilku minut, młodego i zdrowego człowieka. Lekarze, rodzice i w końcu sami pacjenci powinni być świadomi istnienia takiego zespołu, aby zapobiec jego konsekwencją i unikać zbyt szybkiego powrotu do gry (RTP-return to play). Czytaj więcej »

Wpływ zatrucia alkoholowego na śmiertelność w tępych urazach głowy

Bottles and glasses of alcohol drinksSpożywanie alkoholu jest uważane za czynnik ryzyka śmiertelności pacjentów z urazowym uszkodzeniu mózgu (TBI). W leczeniu TBI ważne jest ograniczenie wtórnego urazu i ochrona pozostałej żywej tkanki mózgowej przed niedokrwieniem. Wiele leków wykazujących działanie moczopędne takie jak: leki uspokajające, mannitol oraz hipertoniczny roztwór soli są stosowane w leczeniu zwiększonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego spowodowanego TBI. Sugeruje się, że alkohol również wykazuje podobny wpływ na zwiększenie produkcji moczu, w związku z tym, może zapewnić pewną ochronę po urazie tkanki mózgu.

Czytaj więcej »

MRI warte więcej niż tysiąc słów

Arm ache. Close up of businessman hand tired from typingZespół z UC Davis Health System opracował protokół, umożliwiający “filmową” akwizycję ruchu nadgarstka poprzez wykonanie serii krótkich skanów MRI – Active-MRI. Technika, opracowana przez grupę radiologów, fizyków medycznych oraz ortopedów, ma szansę stać się narzędziem do diagnostyki subtelnych zmian czynnościowych, których następstwem mogą być takie dolegliwości, jak na przykład niestabilność nadgarstka. Czytaj więcej »

Porównanie parametrów Aspect Ratio z Ratio of Sac:Neck u pacjentów z pękniętymi i niepękniętymi tętniakami wewnątrzczaszkowymi

Tętniaki wewnątrzczaszkowe dotyczą od 2 do 5% populacji1. Są one najczęstszą, nieurazową przyczyną krwawienia podpajęczynówkowego. W 85% pierwszym objawem istnienia tętniaka jest jego pęknięcie i niesie to ze sobą 50% ryzyko śmierci. Poważną konsekwencją pęknięcia pozostaje trwały deficyt neurologiczny powodujący długotrwałą niepełnosprawność, która często wymaga stałej opieki. Do diagnostyki wykorzystuje się angiografię tomografii komputerowej (Angio-TK) oraz trójwymiarową angiografię subtrakcyjną (3D-DSA), która jest złotym standardem. Czytaj więcej »

Keloid – estetyczny koszmar

Gojenie ran jest procesem o nieoszacowanej wartości dla organizmów żywych – umożliwia przetrwanie nawet po doznaniu urazów, naprawia barierę ochronną odgraniczającą organizm od nieprzyjaznego środowiska zewnętrznego. Proces gojenia ran przebiega najczęściej według ustalonego, przewidywalnego schematu: hemostaza, faza zapalna, faza proliferacyjna z angiogenezą, faza przebudowy (remodelling). Niestety czasem proces ten może przebiegać w sposób zmieniony – prowadzi on wtedy do powstawania patologicznych blizn zwanych keloidami. Czytaj więcej »