Przeszczep komórek trzustki szansą dla pacjentów z cukrzycą

iStock_000024327831SmallOpublikowane niedawno wyniki 3 fazy badania klinicznego pokazują, że przeczep wysp trzustkowych u osób z cukrzycą typu 1 może zapobiegać niebezpiecznym dla zdrowia spadkom cukru. Wyniki pracy naukowców są uważane za przełom w walce z tą przewlekła chorobą.

Czytaj więcej »

Czy w leczeniu raka trzustki pomoże szczepionka?

iStock_000024327831SmallSkuteczne leczenie raka trzustki jest przedmiotem wielu prowadzonych obecnie badań naukowych. Pomimo ciągłego doskonalenia metod terapeutycznych, nowotwór ten przeważnie wiąże się ze złym rokowaniem. Artykuł opublikowany w ostatnim wydaniu Cancer Immunology Research rzuca nowe światło na zagadnienie zastosowania immunoterapii w leczeniu raka trzustki. Naukowcy z Johns Hopkins University School of Medicine in Baltimore opracowali bowiem szczepionkę, pobudzającą układ immunologiczny do walki z tym nowotworem oraz uwrażliwiająca komórki guza na działanie immunoterapeutyków. Czytaj więcej »

Czy ta torbiel jest złośliwa? – coraz mniej tajemnic, coraz więcej pewności przy wykrywaniu nowotworów

Medical technician examining bloodTorbiele trzustki to bardzo częste przypadkowe znaleziska radiologiczne. Uważa się, że u co piątej osoby w badaniu MR można by było doszukać się zmiany tego typu. Najczęściej występującym rodzajem torbieli są torbiele pozapalne. Rozpoznanie ich nie nastręcza trudności, ze względu na podawane przez pacjenta w wywiadzie przebyte ostre lub przewlekłe zapalenia trzustki. Problem diagnostyczny pojawia się, gdy wiadomo, że torbiel nie ma podłoża zapalnego. Wśród zmian torbielowatych wystąpić mogą torbiele nowotworowe: surowicze torbielakogruczolaki, wewnątrzprzewodowe brodawkowate nowotwory śluzowe oraz śluzowe nowotwory torbielowate. Spośród wymienionych, jedynie surowicze torbielakogruczolaki nie niosą ze sobą bezpośredniego ryzyka transformacji złośliwej. Wiąże się to z potrzebą dokładnej analizy zmian torbielowatych pod kątem potencjału rozwoju w kierunku nowotworu złośliwego. Czytaj więcej »

Endoskopowy przeszczep wysp trzustkowych – sukces polskich chirurgów

To, co jeszcze kilka miesięcy temu było marzeniem dla diabetyków, dzisiaj jest już faktem. Zespół z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego im. Dzieciątka Jezus w Warszawie wykonał z sukcesem rewolucyjną w transplantologii operację autogenicznego przeszczepienia wysp trzustkowych pod śluzówkę żołądka (1). Czytaj więcej »

Indometacyna – nowe zastosowanie jako potencjalna prewencja ostrego zapalenia trzustki po zabiegu choleangiopankreatografii wstecznej

Do ostrego zapalenia trzustki może dojść z wielu powodów. Wyróżniamy przyczyny mechaniczne – niedrożność przewodów żółciowych przez kamienie lub zwężenie brodawki Vatera (55%), toksyczne spowodowane konsumpcją alkoholu (35%), pozostałe 10% to przyczyny różne począwszy od predyspozycji genetycznych (mutacja genu PRSS1 trypsynogenu) po czynniki jatrogenne związane z lekami (diuretyki, betablokery, makrolity, NSAR) lub zabiegami w obrębie trzustki, jak przykładowo choleangiopankreatografia wsteczna (ERCP).(3) Zapalenie trzustki jest najczęstszą, najgroźniejszą i najkosztowniejszą komplikacją ERCP. Według nowej publikacji indometacyna podana doodbytniczo może zapobiegać ostremu zapaleniu trzustki u pacjentów z grupy ryzyka po badaniu ERCP. (4) Czytaj więcej »