Wpływ tiotropium na śmiertelność u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc

Tiotropium to lek poprawiający parametry wentylacyjne dróg oddechowych, jakość życia oraz redukujący ryzyko zaostrzeń i śmiertelność u chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Nie wiadomo jednak czy te korzyści będą się utrzymywać w przypadku przyjmowania tiotropium w połączeniu z wziewnymi glikokortykosteroidam i długo działającymi agonistami receptora beta2-adrenergicznego. Czytaj więcej »