Terapia poznawcza oparta na uważności jako alternatywna leków przeciwdepresyjnych w zapobieganiu nawrotom depresji

Illusion of Human MindBrytyjscy naukowcy przeprowadzili badanie, którego celem było porównanie skuteczności antydepresantów i terapii poznawczej opartej na uważności (MBCT) w leczeniu podtrzymującym depresji. Program MBCT (Mindfulness-based cognitive therapy) został opracowany przez Z. Segal’a, M. Williams’a i J. Teasdale’a, w oparciu o program MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) prof. J. Kabat-Zinna. Aktualnie metoda ta zalecana jest w wytycznych Narodowego Instytutu Doskonałości Klinicznej (NICE) jako leczenie z wyboru depresji nawracającej. MCBT łączy elementy poznawcze z praktyką uważności. Obecnie terapia MBCT jest uważana jako równie skuteczna w zapobieganiu nawrotom depresji jak leki antydepresyjne.

Czytaj więcej »

Celowane leczenie bronią w walce z RZS?

iStock_000016507590XSmallBrytyjscy naukowcy przeprowadzili badanie w którym udowadniają, że podanie leku biologicznego połączonego z przeciwciałem skierowanym przeciwko zmienionym zapalnie strukturom stawu jest szansą na poprawę efektów leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów przy jednoczesnym zminimalizowaniu skutków ubocznych terapii. Skuteczność terapeutyczną ocenili na mysim modelu zapalenia stawów indukowanym antygenem. Czytaj więcej »

Zespół Morquio – pierwsza terapia enzymatyczna

DNA moleculeAgencja Żywności i Leków (Food and Drug Administration, FDA) zatwierdziła pierwszą terapię enzymatyczną w leczeniu mukopolisacharydozy typu IV-A (Zespół Morquio typu A). Czytaj więcej »

Terapia genowa poprawi ostrość wzroku pacjentów z choroideremią

iStock_000010324615SmallNaukowcom z Nuffield Laboratory of Ophthalmology Universität Oxford udało się opracować skuteczna terapię genową w leczeniu choroideremii. Terapia odwróciła proces postępującej utraty wzroku u sześciu chorych. Wyniki pierwszego etapu swoich badań opublikowali na łamach pisma medycznego Lancet. Czytaj więcej »

Jak komórki glejaka unikają terapii celowanej?

iStock_000019071669XSmallZespół naukowców z Wydziału Patologii Uniwersytetu w Kalifornii odkrył sposób, w który komórki nowotworu mózgu wymykają się spod działania leków, wywołując tym samym oporność na leczenie. Mechanizm ten polega na zmniejszeniu liczby mutacji genetycznych, będących celem leczenia, a po zakończeniu terapii, na nowo rozwijana jest mutacja promująca wzrost. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie Science.

Czytaj więcej »

Glejaki wielopostaciowe – czy stereotaktyczna radioterapia jest skuteczna?

cancer cellGlejaki wielopostaciowe (glioblastoma multiforme) są nowotworami o wybitnie złym rokowaniu. Średni czas przeżycia chorych wynosi w zależności od zastosowanego leczenia i czynników rokowniczych od 4 do 16 miesięcy. Naciekający charakter wzrostu i brak skutecznych metod leczenia są, u ponad 90% chorych przyczyną wznowy procesu chorobowego. Diagnozowana jest ona średnio około 4 miesięcy od rozpoznania choroby. Podobnie jak w przypadku zmiany pierwotnej wprowadzanych jest wiele metod leczenia nawrotu, obejmujących zarówno chirurgię, radioterapię, leczenie systemowe jak i ich skojarzenie. Niemniej jednak wciąż trwają badania nad wprowadzeniem innych sposobów postępowania.

Czytaj więcej »

Terapia zastępcza testosteronem – czy bezpieczna?

medicine dopingRetrospektywne badanie przeprowadzone przez naukowców z Dallas na 8709 pacjentach i opublikowane w Journal of the American Medical Association (JAMA) wykazało, że terapia zastępcza testosteronem u mężczyzn z jego niedoborem związana jest z większym ryzykiem zgonu, zawału serca oraz udaru niedokrwiennego. Czytaj więcej »

Przełom w leczeniu choroby Parkinsona – terapia genowa

Amerykańskim naukowcom udało się opracować terapię genową, dzięki której cofają się objawy choroby Parkinsona. Nowa metoda zmniejsza zaburzenia ruchowe, takie jak bradykinezja, sztywność mięśniowa oraz drżenie spoczynkowe – wykazują badania opublikowane w czasopiśmie „Lancet Neurology”. Czytaj więcej »

Niższe ciśnienie tętnicze krwi bez leków? – to możliwe!

Według najnowszego badania przeprowadzonego przez naukowców z Queen Mary, University of London i opublikowanego w dzienniku amerykańskiego stowarzyszenia kardiologicznego Hypertension jedna szklanka soku buraczanego dziennie może obniżyć ciśnienie tętnicze krwi u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Czytaj więcej »

Terapia fotodynamiczna w onkologii

Terapia fotodynamiczna (ang. PDT-photodynamic therapy) jest metodą leczenia, w której komórki rakowe, uczulone uprzednio na światło, mogą zostać zniszczone poprzez ich naświetlanie. Metoda ta stosowana jest już w Japonii, USA, Kanadzie, Australii, a także w krajach Europy Zachodniej. Czytaj więcej »