Krwotok podpajęczynówkowy i sport

Active seniorsKrwotok podpajęczynówkowy (SAH) jest podtypem udar mózgu, który stanowi jedynie 1-7% wszystkich udarów mózgu, dotyka ludzi młodszych niż udar niedokrwienny i odpowiada za 25% wszystkich zgonów związanych z udarem. Mimo, że regularna aktywność fizyczna, w perspektywie długoterminowej jest czynnikiem ochronnym w stosunku do udaru mózgu, to ustalono, że niektóre przypadki SAH są związane z umiarkowanym lub intensywnym wysiłkiem fizycznym jak pływanie, nurkowanie, gimnastyka, golf. trening siłowy, itd. Zwiększone ryzyko SAH może wynikać ze zwiększonej aktywacji układu współczulnego, co ma związek ze wzrostem tętna i ciśnienia krwi i/lub próbą Vasalvy podczas wysiłku fizycznego.

Czytaj więcej »

Aktywność fizyczna uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych – na przykładzie Mielca

Współcześnie aktywność fizyczna jest kluczowym elementem stylu życia, wpływającym na poziom zdrowia, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym. Pierwszy etap życia – czas edukacji szkolnej, to nie tylko okres bezpośredniego wpływu aktywności fizycznej na rozwój somatyczny i bezpośrednio na zdrowie, to również czas kształtowania się postaw wobec aktywności [2,3]. Sedenteryjność czasu edukacji szkolnej wymaga kompensacji poprzez podejmowanie aktywności w czasie wolnym. Czytaj więcej »