Blaski i cienie terapii inhibitorami pompy protonowej u pacjentów po zawale mięśnia sercowego

Inhibitory pompy protonowej (IPP, ang. PPIs-proton pump inhibitors) to obecnie jedne z najskuteczniejszych i najszerzej stosowanych leków w profilaktyce i leczeniu schorzeń związanych z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego. Doniesienia ostatnich lat sugerowały, iż politerapia z użyciem IPP, klopidogrelu i kwasu acetylosalicylowego u pacjentów po przezskórnej interwencji wieńcowej wiąże się z możliwością wystąpienia niekorzystnych interakcji pod postacią między innymi ostrych zespołów wieńcowych, udaru mózgu, a nawet zgonu. Najnowsze badania w sposób jednoznaczny wskazują, że jednoczesne stosowanie inhibitorów pompy protonowej łącznie z podwójną terapią przeciwpłytkową nie zwiększa ryzyka niekorzystnych zdarzeń sercowo-naczyniowych.

Czytaj więcej »

Konsumpcja napojów słodzonych zwiększa ryzyko wystąpienia niewydolności serca

iStock_000020735338XSmallZbliża się lato, a wraz z nim upały i pokusa gaszenia pragnienia za pomocą słodzonych napojów. Należy jednak starannie rozważyć rodzaj przyjmowanych płynów gdyż jak donoszą szwedzcy naukowcy z Karolinska Intitutet, konsumpcja słodzonych napojów zwiększa w sposób istotny ryzyko wystąpienia niewydolności serca.

Czytaj więcej »

Witamina D poprawia funkcję serca w przebiegu przewlekłej niewydolności serca

medicine dopingPrzewlekła niewydolność serca (Chronic Heart Failure;HF) to postępujący zespół objawów spowodowany zmniejszeniem pojemności minutowej serca z towarzyszą dysfunkcją mięśnia sercowego. Jej najczęstszą przyczyną jest choroba niedokrwienna serca, ale może też być powikłaniem nadciśnienia tętniczego, kardiomiopatii, zapalenia mięśnia sercowego. Choroba ta obarczona jest dużą śmiertelnością, zgon odnotowuje się u ok. 50% pacjentów do 5 lat od postawienia diagnozy. Dlatego też trwa poszukiwanie nowych metod terapeutycznych mogących poprawić powyższe statystyki. Czytaj więcej »

Endometrioza i większe ryzyko chorób serca – nowe zależności

iStock_000024649569XSmallAmerykańscy uczeni donoszą, że kobiety z endometriozą, szczególnie w wieku 40 lat i poniżej, mogą mieć większe ryzyko choroby wieńcowej serca. Wyniki badań zostały opublikowane na łamach Circulation Cardiovascular Quality and Outcomes.

Czytaj więcej »

Wysoki wzrost i ryzyko rozwoju raka oraz chorób sercowo-naczyniowych

iStock_000019976173_DoubleNaukowcy na całym świecie zainteresowani są zależnością między wysokością ciała, a rozwojem przewlekłych ale niezakaźnych chorób. Z jednej strony ludzie o wysokim wzroście mają mniejsze ryzyko rozwoju chorób sercowo-naczyniowych oraz cukrzycy typu II, natomiast z drugiej większe ryzyko wystąpienia u nich raka. Wyniki dyskusji autorów na temat etiologii tych zależności ukazały sie na łamach The Lancet Diabetes & Endocrinology. Czytaj więcej »

Czy na podstawie scyntygrafii serca możemy przewidzieć przebieg kliniczny choroby Parkinsona?

Sharing a momentIstotą choroby Parkinsona są zachodzące zmiany zwyrodnieniowe neuronów barwnikonośnych mózgowia. W konsekwencji obserwuje się niedobór dopaminy, która pełni funkcję neuroprzekaźnika w istocie czarnej i prążkowiu. Stopniowo w proces chorobowy zostają wciągnięte inne struktury mózgu, a w zmienionych tkankach można zaobserwować ciała Lewy’ego. Czytaj więcej »

Toksyna botulinowa – nowa metoda w długoterminowym zapobieganiu nawrotom migotania przedsionków

iStock_000055110862_XXXLargeToksyna botulinowa (botulina, BTX), potocznie określana mianem „jadu kiełbasianego” i bakterie ją produkujące zostały po raz pierwszy zidentyfikowane w 1897 roku przez belgijskiego bakteriologa Emile’a Pierre’a van Ermenghena [1]. Mimo że od tego historycznego momentu minęło wiele dziesięcioleci, to „ukryte” właściwości wciąż stanowią nierozwiązaną zagadkę. Czytaj więcej »

NEVADO TRES CRUCES 2015 MEDEXPEDITION – Polacy chcą pobić rekord Guinnessa w nurkowaniu wysokogórskim

3.-Spheres-entering-bloodstreamPięciu Polaków, członków wyprawy Nevado Tres Cruces 2015 MedExpedition, zamierza zanurkować w najwyżej1 położonym na świecie (5915 m n.p.m.) jeziorze kraterowym Tres Cruces i pobić rekord Guinnessa w nurkowaniu wysokogórskim. Wyprawa ma również cel badawczy – uczestnicy będą mieli wszczepione urządzenia, tzw. miniaturowe rejestratory arytmii, aby sprawdzić, jak funkcjonuje serce w ekstremalnych warunkach. Zwykle korzystają z nich pacjenci kardiologiczni, w celu wykrycia np. przyczyny omdleń. Czytaj więcej »

Wpływ sportu na zdrowie – bieganie nowym paradygmatem?

Active seniorsWedług aktualnych wytycznych, dotyczących aktywności fizycznej wśród osób dorosłych, zaleca się uprawianie sportów z wysoką intensywnością, takich jak bieganie, przez minimum 75 minut tygodniowo. Jednakże nowe badania przeprowadzone w Iowa State Uniwersity dowodzą, że jogging o umiarkowanej a nawet niskiej intensywności przez 5-10 minut dziennie może już znacząco zredukować ryzyko śmierci, zaś dłuższe treningi mogą bardziej zaszkodzić niż pomóc. Czytaj więcej »

Stymulator serca w rozmiarze mini

Lekarze ze szpitala Southampton w Wielkiej Brytanii wszczepili dwóm pacjentom miniaturowy stymulator serca. Specjaliści są zdania, że w porównaniu do obecnie stosowanych urządzeń ten jest bardziej efektywny i bezpieczny. Najnowszy wynalazek może oznaczać rewolucję dla osób skazanych na życie ze stymulatorem serca. Czytaj więcej »