Własne komórki krwi lekiem na choroby autoimmunizacyjne

W European Journal of Immunology opublikowano wyniki badań profesora Changa Kima z Purdue University w West Lafayette. W swoich pracach dowiódł on, że odpowiednio zmodyfikowane komórki krwi mogą być wykorzystane do leczenia chorób autoimmunizacyjnych, np. reumatoidalnego zapalenia stawów czy choroby Crohna. Czytaj więcej »

Przebieg i rokowanie reumatoidalnego zapalenia stawów – studium przypadków dwóch chorych leczonych w Klinice Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej w Lublinie

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest najczęstszą układową chorobą tkanki łącznej o podłożu autoimmunologicznym (1). Częstość występowania w populacji ogólnej wynosi 0,3-1,5%. Szczyt zachorowań przypada na 40-50 r.ż, trzykrotnie częściej chorują kobiety. Reumatoidalne zapalenie stawów charakteryzuje się nieswoistym zapaleniem wielu symetrycznych stawów oraz występowaniem zmian pozastawowych (2). Najczęściej zajęte są drobne stawy rąk i stóp, rzadziej dochodzi do objęcia procesem chorobowym dużych i średnich stawów: biodrowych, barkowych i łokciowych. Zmiany pozastawowe częściej występują w RZS o ciężkim, długotrwałym przebiegu i dotyczą głównie płuc, narządu wzroku, nerek układu krążenia oraz nerwowego. Czytaj więcej »

Białka ważne dla RZS

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest przewlekłą układową chorobą tkanki łącznej o podłożu autoimmunologicznym i nieznanej etiologii. Charakteryzuje się nieswoistym zapaleniem symetrycznych stawów z następową ich destrukcją, występowaniem zmian pozastawowych i powikłań układowych. Opisywane są nowe białka, które zaangażowane są w patogenezę tej choroby. Czytaj więcej »

Czy statyny chronią przed rozwojem reumatoidalnego zapalenia stawów?

Zaobserwowano związek pomiędzy przyjmowaniem szeroko rozpowszechnionych leków obniżających poziom cholesterolu – statyn, a występowaniem reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). Badaniem objęto 1,8 mln mieszkańców Izraela. Wstępne wyniki sugerują, że statyny obniżają ryzyko rozwoju RZS.
Czytaj więcej »