Promienica – wyzwanie diagnostyczne XXI wieku

Naukowcy z różnych części świata donoszą o przypadkach promienicy, która ze względu na niecharakterystyczne objawy oraz rzadkość występowania, bywa mylnie diagnozowana jako proces rozrostowy.

Czytaj więcej »

Czy ta torbiel jest złośliwa? – coraz mniej tajemnic, coraz więcej pewności przy wykrywaniu nowotworów

Medical technician examining bloodTorbiele trzustki to bardzo częste przypadkowe znaleziska radiologiczne. Uważa się, że u co piątej osoby w badaniu MR można by było doszukać się zmiany tego typu. Najczęściej występującym rodzajem torbieli są torbiele pozapalne. Rozpoznanie ich nie nastręcza trudności, ze względu na podawane przez pacjenta w wywiadzie przebyte ostre lub przewlekłe zapalenia trzustki. Problem diagnostyczny pojawia się, gdy wiadomo, że torbiel nie ma podłoża zapalnego. Wśród zmian torbielowatych wystąpić mogą torbiele nowotworowe: surowicze torbielakogruczolaki, wewnątrzprzewodowe brodawkowate nowotwory śluzowe oraz śluzowe nowotwory torbielowate. Spośród wymienionych, jedynie surowicze torbielakogruczolaki nie niosą ze sobą bezpośredniego ryzyka transformacji złośliwej. Wiąże się to z potrzebą dokładnej analizy zmian torbielowatych pod kątem potencjału rozwoju w kierunku nowotworu złośliwego. Czytaj więcej »