Krok na przód w regeneracji uszkodzeń nerwów obwodowych

Wyniki otrzymane przez zespół naukowców z University of Pittsburgh Schools of the Health Sciences opublikowane na łamach Journal of Clinical Investigation rzucają nowe światło na zagadnienie pourazowej regeneracji uszkodzeń w obrębie obwodowego układu nerwowego. Badacze donoszą, iż komórki macierzyste pochodzące z ludzkich mięśni szkieletowych mogą indukować naprawę uszkodzonych włókien nerwowych, a tym samym przywracać prawidłową funkcję unerwianych przez nie mięśni. To przełomowe odkrycie niesie nowe nadzieje na poprawę skuteczności leczenia wśród pacjentów z neuropatią obwodową. Czytaj więcej »

Udar mózgu i ibuprofen – poprawa regeneracji tkanki mózgowej?

Polscy naukowcy z zespołu prof. dr hab. Małgorzaty Kossut z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie zakomunikowali, że stosowanie popularnych leków przeciwzapalnych może ułatwić regenerację tkanki mózgowej po incydencie udaru mózgu u szczurów. Czytaj więcej »