HIFU (High – intensity Focused Ultrasound) – alternatywna metoda małoinwazyjnego leczenia raka prostaty

Catheter LubricationRak prostaty (PCa) jest statystycznie jednym z najczęściej występujących nowotworów złośliwych u męższczyzn. Obecnie prowadzone programy screeningowe doprowadziły do coraz częstszego rozpoznawania tego nowotworu we wczesnych stadiach klinicznych. Potwierdzonym naukowo, skutecznym i rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Urologiczne leczeniem PCa w stadiach ograniczonych do gruczołu krokowego jest prostatektomia radykalna lub radioterapia. Metody dają podobne, dobre wyniki, ale obarczone są wczesnymi i późnymi powikłaniami. Z tego powodu szukano alternatywnych rozwiązań dla powyższych sposobów leczenia raka prostaty w niskim stadium zaawansowania. Jedną z nich jest rozwijana od ponad 15 lat HIFU (High Intensity Focused Ultrasound). Jednak, jak w przypadku każdej nowej metody leczenia w chirurgii, jej skuteczność i bezpieczeństwo muszą zostać potwierdzone w licznych badaniach naukowych. Jedne z takich badań przeprowadzili lekarze z Institut Monsouris w Paryżu. Czytaj więcej »

Wartość indeksu glikemicznego czynnikiem ryzyka raka płuc?

medical doctor looking at x-ray picture of lungs in hospitalNa łamach czasopisma Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention pojawił się artykuł ukazujący związek pomiędzy wartością indeksu glikemicznego (GI), a zwiększonym ryzykiem zachorowania na raka płuc. Badanie to stanowi największą analizę w celu wykazania tych ewentualnych powiązań. Czytaj więcej »

Wysoki wzrost i ryzyko rozwoju raka oraz chorób sercowo-naczyniowych

iStock_000019976173_DoubleNaukowcy na całym świecie zainteresowani są zależnością między wysokością ciała, a rozwojem przewlekłych ale niezakaźnych chorób. Z jednej strony ludzie o wysokim wzroście mają mniejsze ryzyko rozwoju chorób sercowo-naczyniowych oraz cukrzycy typu II, natomiast z drugiej większe ryzyko wystąpienia u nich raka. Wyniki dyskusji autorów na temat etiologii tych zależności ukazały sie na łamach The Lancet Diabetes & Endocrinology. Czytaj więcej »

Stan zdrowia psychicznego, a wyniki operacji u pacjentów z rakiem pęcherza moczowego – nowa zależność.

Their patient is stableNajnowsze badania naukowe donoszą, że stan zdrowia psychicznego pacjentów przed operacją może wpływać na pooperacyjne wyniki. Zabieg radykalnej cystektomii (RC), jest bardzo skuteczną metodą w leczeniu miejscowo zaawansowanego raka pęcherza moczowego, ale komplikacje występują aż u 66% pacjentów. Amerykańscy naukowcy stwierdzili, że u pacjentów z niską samoocena zdrowia psychicznego występowały częściej powikłania wysokiego stopnia w ciągu 30 dni po zabiegu, niż u chorych z wyższą jego samooceną. Wyniki badań zostały opublikowane na łamach The Journal of Urology. Czytaj więcej »

Immunomodulacyjna terapia genowa nadzieją dla chorych na raka gruczołu krokowego

iStock_000025815091_Full (1)Rak gruczołu krokowego to najczęstszy nowotwór układu moczowo-płciowego. Jest drugim, najczęstszym nowotworem występującym wśród całej populacji męskiej. Rocznie obserwuje się około 9000 zachorowań, ze stałą tendencją wzrostową na przestrzeni ostatnich trzech dekad. Mimo szerokiego dostępu do terapii hormonalnej, radioterapii, chemioterapii czy metod chirurgicznych, nowotwór ten powoduje około 8% zgonów w Polsce w ciągu roku. Naukowcy z Houston Methodist Hospital in Texas opracowali nowatorską metodę leczenia raka gruczołu krokowego, która jest efektywna i bezpieczna dla pacjentów. Polega ona na modyfikacji genów komórek nowotworowych, przy udziale wirusa, dzięki czemu układ immunologiczny rozpoznaje i atakuje komórki guza. Czytaj więcej »

Otyłość u młodych dorosłych istotnym czynnikiem ryzyka wystąpienia raka wątrobowokomórkowego

iStock_000013017100_XXXLargeŚwiatowa pandemia otyłości niesie ze sobą wiele problemów dla współczesnej medycyny. Jednym z nich jest związane z otyłością podwyższone ryzyko występowania nowotworów, w tym szczególny związek otyłości z rakiem wątrobowokomórkowym (HCC, hepatocellular carcinoma). Zespół badaczy pod kierownictwem M. Hassana w Stanach Zjednoczonych przeprowadził szerokie retrospektywne badanie poszukujące związku między otyłością w okresie wczesnej dorosłości, a występowaniem HCC. Wyniki zostały opublikowane na łamach amerykańskiego Gastroenterology Journal. Czytaj więcej »

Rociletinib – czyżby przełom w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuc?

cancer cellNowa celowana terapia skierowana przeciwko mutacji receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR) w raku płuca, w przeciwieństwie do obecnych terapii, wykazuje aktywność przeciwko najpowszechniej opornej na leczenie mutacji jak również znacząco poprawia rokowanie pacjentów. Wyniki I/II fazy badań klinicznych rociletinibu zostały opublikowane na łamach New England Journal Medicine 30 kwietnia. Wstępne wyniki badań zostały poprzednio zaprezentowane w 2014 roku na zjeździe American Society of Clinical Oncology. Czytaj więcej »

Beklina 1 nowym celem terapii w raku sutka?

Najnowsze badania wskazują na związek zaburzeń autofagocytozy z występowaniem agresywnego podtypu nowotworu sutka. Grupa naukowców ze Stanów Zjednoczonych odkryła związek między zmniejszeniem ekspresji genu bekliny (BECN 1), a potrójnie ujemnym rakiem piersi. Wyniki analiz przeprowadzonych na Uniwersytecie w Teksasie zostały opublikowane na łamach czasopisma EBioMedicine. Czytaj więcej »

Receptor GPR 158 – nowy cel terapeutyczny w leczeniu raka gruczołu krokowego?

Catheter LubricationNaukowcy z Uniwersytetu Południowej Kalifornii donoszą, iż niedawno odkryty receptor GPR 158 może stać się nowym celem terapeutycznym w leczeniu raka gruczołu krokowego. Udowodniono bowiem, że zwiększenie jego ekspresji koreluje z nadmierną proliferacją komórek nowotworowych gruczołu krokowego oraz gorszym rokowaniem w tej grupie chorych. Czytaj więcej »

Nowy test w diagnostyce raka trzustki

iStock_000024327831SmallZespół naukowców z Indiana University School of Medicine w Stanach Zjednoczonych wykazał, że proste badanie krwi wykrywające określone cząsteczki mikroRNA może pomóc w diagnozowaniu raka trzustki we wczesnym stadium. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie The American Journal of Gastroenterology. Czytaj więcej »