Rak płuca – nowe możliwości wprowadzenia badań przesiewowych

Bardzo istotne wnioski dotyczące wczesnego wykrywania nowotworów płuca zostały zawarte w niedawnej publikacji podsumowującej amerykańskie badanie NLST (National Lung Screening Trial). Jest to pierwsze badanie w którym poprzez zastosowanie odpowiednich metod diagnostycznych udało się zmniejszyć umieralność pacjentów z rakiem płuca. Wykazana w tej analizie wyższość cyklicznie wykonywanej nisko dawkowej tomografii komputerowej (low dose computed tomography – LDCT) nad standardowym zdjęciem RTG klatki piersiowej jest pierwszym krokiem, który w przyszłości być może pozwoli na wdrożenie skutecznego programu badań przesiewowych w kierunku raka płuca. Czytaj więcej »

Rutynowa CT w diagnostyce OZWR

Przez ostatnie 10 lat w wielu badaniach starano się ocenić użyteczność tomografii komputerowej (CT) w diagnostyce ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego (OZWR). Jak dotąd nie osiągnięto w tej kwestii porozumienia, jako że wiele klinicystów wciąż opiera się przede wszystkim na badaniu klinicznym pacjentów, zgłaszających się na oddział ratunkowy z ostrym bólem brzucha. Odkąd tzw. wskaźnik negatywnej appendektomii, wynoszący ok. 10 do 20%, stopniowo zaczął tracić akceptację społeczności lekarskiej, zaczęto zastanawiać się nad nowym protokołem diagnostycznym. Najnowsza meta analiza (1), przeprowadzona przez kanadyjskich chirurgów, ocenia kliniczne zastosowanie CT w diagnostyce OZWR i sugeruje następujące rozwiązanie ­ rutynowa tomografia dla każdego pacjenta z podejrzeniem OZWR. Czytaj więcej »