Obszar mózgu odpowiedzialny za alkoholizm zlokalizowany

Bottles and glasses of alcohol drinksAlkoholizm jest bardzo powszechnym zaburzeniem psychicznym. Dotyka ludzi w różnym wieku, związany jest z wieloma grupami społecznymi – nie tylko z tymi w trudnej sytuacji materialnej. Niemały wpływ na taki stan rzeczy ma niewątpliwie coraz bardziej stresujący tryb życia i ciągła pogoń wielu ludzi za karierą. Szacuje się, że na świecie jeden na 25 zgonów spowodowany jest właśnie alkoholem.

Czytaj więcej »

Wywoływanie napadów padaczkowych pomocą w walce z depresją

Depresja jest chorobą, która coraz częściej dotyka ludzi w każdym wieku. W każdym przypadku może mieć inne przyczyny, może wymagać innego leczenia. W zależności od stopnia nasilenia objawów sposobem leczenia bywa psychoterapia, może być również konieczne połączenie próżnych form psychoterapii wraz ze środkami farmakologicznymi. W wielu krajach w przypadkach opornych na inne możliwości lecznicze, pacjentów poddaje się kontrowersyjnej terapii elektrycznego wywoływania napadów padaczkowych w celu leczenia depresji, choroby dwubiegunowej, czy psychoz, schizofrenii lub manii. (1) Czytaj więcej »

Depresja zwiększa ryzyko udaru

Analiza niemal 30 szeroko zakrojonych badań, obejmujących więcej niż 300 000 pacjentów wykazała, że depresja jest istotnie związana z podwyższonym ryzykiem udaru oraz śmierci z powodu udaru. Doniesienie to zostało opublikowane przez naukowców z Bostonu w formie artykułu w czasopiśmie JAMA.

Czytaj więcej »

Telefony komórkowe – Syndrom fantomowych wibracji

Syndrom fantomowych wibracji (phantom vibration syndrome, HPVS) jest nowym zjawiskiem z pogranicza psychologii i neurologii, które dotyka wielu użytkowników telefonów komórkowych. Przybiera ono różne formy, ale najczęściej polega na odczuwaniu alarmu wibracyjnego mimo, że urządzenie nie odebrało żadnej wiadomości ani połączenia. Fenomen ten był już opisywany na łamach czasopism medycznych, jakkolwiek ciągle niewiele dostępnych jest badań na temat częstości jego występowania oraz przyczyn.

Czytaj więcej »

Zespół przewlekłego zmęczenia – wirus HMRV oczyszczony z zarzutów

Ostatnio, szczególnie w krajach wysoko uprzemysłowionych coraz częściej słyszy się o załamaniach psychicznych. Opisywanych jest coraz więcej zaburzeń neurologiczno-psychiatrycznych. Ciekawą jednostką chorobową jest Zespół Przewlekłego Zmęczenia (Chronic Fatigue Syndrome – CFS), opisany po raz pierwszy w Anglii w roku 1956, natomiast w 1988 uznany przez CDC (Center for Disease Control) jako niezależną jednostkę chorobową. Czytaj więcej »

Zespół Cotarda – żywy trup to nie mit

Syndrom chodzącego trupa, urojenie śmierci to jedne z nazw stanu objawiającej się przekonaniem chorego o swoim zgonie. Etiologii przypadłości doszukuje się w stresowym trybie życia i ciężkim stanie depresyjnym. Ludzie, u których zdiagnozowano Zespół Cotarda, bo taką poprawną nazwę nosi schorzenie, są przekonani o tym, że nie żyją i w związku z tym utrzymują, że nie mogą umrzeć ponownie. Czytaj więcej »

Zespół Alicji w Krainie Czarów – co dolega Alicji?

L. Carroll w jednej ze swych najsłynniejszych opowieści pt. „Alicja w Krainie Czarów” przytacza sytuację gdy tytułowa bohaterka znajduje się w tajemniczym pomieszczeniu, a dziwny eliksir opatrzony sygnaturką „wypij mnie” zmniejsza kilkakrotnie jej rozmiary. Odwrotnie skutkuje zjedzenie przez małą Alicję ciastka z napisem „zjedz mnie”. Rozmiary dziewczynki zmieniają się jeszcze kilka razy podczas jej podróży. Oczywiście przytoczona scena jest jedynie fikcją literacką, ale co gdyby mogła się ona okazać prawdą? Czytaj więcej »

Lit w wodzie pitnej – nowa metoda prewencji przed samobójstwem?

Historia stosowania związków litu jako leku w psychiatrii nie jest zbyt długa. Terapeutyczne właściwości litu zostały opisane po raz pierwszy w 1948 roku przez australijskiego psychiatrę, Johna Cade, który zastosował go jako lek u pacjentów z manią. Jednak prawdziwa kariera tego pierwiastka rozpoczęła się wiele lat później, kiedy duński psychiatra Mogens Schodu zapoznał się z doniesieniami Cade’a oraz potwierdził je w podwójnie ślepej próbie z placebo. Co więcej, wspólnie z Paulem Baastrupem odkrył, iż lit podawany pacjentom z chorobą afektywną dwubiegunową stanowi doskonałą profilaktykę przeciwko występowaniu epizodów cyklofrenii. Mimo, iż środowisko medyczne początkowo bardzo sceptycznie odnosiło się do nowego leku, lit z czasem stał się niezwykle popularnym farmaceutykiem w psychiatrii (1). Czytaj więcej »

ADHD – choroba genetyczna?

Rodzice dzieci z ADHD przez lata cierpieli z powodu prześladowania. Choroba ich pociech była postrzegana przez społeczeństwo jedynie jako wynik zaniedbań w procesie wychowawczym. Problemy emocjonalne rodziców borykających się zarówno z chorobą swoich dzieci, jak i presją społeczną pozostawały w cieniu. Być może najnowsze badania brytyjskich naukowców rzucą świeże światło na problem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Czytaj więcej »

Gen związany z depresją zidentyfikowany

Naukowcy zidentyfikowali nowy gen związany z dużą depresją. Badanie opublikowane w czasopiśmie Neuron 28 kwietnia sugeruje, że istnieje do tej pory nie poznany mechanizm, leżący u podłoża patogenezy depresji. Odkrycie to może zrewolucjonizować metody leczenia zaburzeń nastroju. Czytaj więcej »